Forsiden

Historisk arkiv

Statsråd Åslaug Haga besøker Hedmark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Media inviteres til to pressekonferanser når kommunal- og regionalminister Åslaug Haga besøker Hedmark tirsdag 21. august 2007.

Media inviteres til to pressekonferanser når kommunal- og regionalminister Åslaug Haga besøker Hedmark tirsdag 21. august 2007.


Bolystrådets sluttrapport:

Tid: 10.00-11.30
Sted: Mølstad gård Vestre, Mølstadveien 130,  2350 Nes i Hedmark (se vedlagte rutebeskrivelse)

Bolystrådet overrekker sin sluttrapport med innspill og forslag om hva som er viktige tiltak for at det skal bli attraktivt for unge å bosette seg i distriktene. Bolystrådet, som avslutter sitt fjerde og siste møte i mandatperioden, ble opprettet av Åslaug Haga i 2006 og har bestått av unge representanter fra hele landet.

Mer om Bolystrådet

Nytt program for stedsutvikling:

Tid: 13.00-14.00
Sted: Bøndenes Hus, ”Bøndsen”, Løten

Statsråd Åslaug Haga lanserer Husbankens nye program for stedsutvikling – BLEST.

BLEST-programmet har hentet forkortelsen fra ”BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder”. Det er en av regjeringens satsinger for å støtte lokale initiativ for å utvikle attraktive steder, nye arbeidsplasser og gode tjeneste-, kultur- og botilbud i distriktene.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Tor Strand, mobilnr: 90548980