Historisk arkiv

Meir openheit med ny offentleglov

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa skriv til kommunane og fylkeskommunane for å oppmoda alle folkevalde og tilsette til å gjera seg kjende med den nye offentleglova.

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa skriv til kommunane og fylkeskommunane for å oppmoda alle folkevalde og tilsette til å gjera seg kjende med den nye offentleglova.