Historisk arkiv

Kommunal- og regionaldepartementet

Inviterer til forsøk med stemmerett for 16-åringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa inviterer norske kommuner til å bli med på forsøk med å gi stemmerett til 16- og 17-åringer ved lokalvalget i 2011.

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa inviterer norske kommuner til å bli med på forsøk med å gi stemmerett til 16- og 17-åringer ved lokalvalget i 2011.

Vi må gjøre det vi kan for å engasjere de unge i de store samfunnsspørsmålene også gjennom valgordningen. Jeg håper dette forsøket kan være et bidrag. Ungdom skal gjennom forsøket være med å påvirke det som skjer i kommunene også gjennom stemmerett.  Stemmerett for 16- og 17-åringer gjør at lokalpolitikerne i større grad må ta hensyn til de unge når de skal velge ut hvilke saker som skal ha fokus i en lokalvalgkamp, sier Kleppa.

Hun slår fast at regjeringen ikke går inn for generell stemmerett for 16-åringer.

- Vi skal evaluere prøveprosjektet først. Jeg ser at 16-åringer har sterke meninger om svært mye og mener de er modne nok til å stemme ved lokalvalg, sier Kleppa.

Hun har invitert kommunene til å delta i forsøket med stemmerett for 16-åringer. Regjeringen har så langt ikke satt noe endelig tall på hvor mange kommuner som får være med på forsøksordningen. Søknadsfristen er 1. juli.

– Vi ønsker et forsøk med et representativt utvalg av kommuner, både geografisk, befolkningsmessig og politisk, sier Kleppa.

I vurderingen av søknadene vil departementet dessuten se på i hvilken grad kommunene driver en bevisst politikk og aktivt forsøker å trekke ungdom med i politisk arbeid eller kommunale politiske prosesser.

Regjeringen foreslo forsøk med stemmerett for 16-åringer i stortingsmeldingen ”Eit sterkt lokaldemokrati” som ble lagt fram i fjor sommer og Stortinget ga i vår sin tilslutning.

Kommuner som vil delta i prøveprosjektet, må sende inn søknad innen fristen 1. juli.