Historisk arkiv

Nye byggeregler fra 1. juli 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Fra 1. juli 2010 gjelder ny plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Her finner du de nye reglene og relevant informasjon i forbindelse med ikraftsetting.

Fra 1. juli 2010 gjelder ny plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Her finner du de nye reglene:

Ikraftsetting av ny plan- og bygningslov (byggesaksdelen) er nærmere beskrevet i rundskriv H-1/10.

NKF byggesak og NKF plansak har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartemenet laget et lovspeil til ny plan- og bygningslov.

*****

I forbindelse med overgangen til nye regler, har Kommunal- og regionaldepartementet informert landets kommuner om behovet for å fastsette nye gebyrregulativ.
Les brevet og departementets uttalelse om utforming av gebyrregulativ.