Historisk arkiv

Priv til red:

Statsråd Navarsete legger frem Kommuneproposisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommuneproposisjonen legges frem tirsdag 11. mai 2010. Det inviteres til pressebriefing om innholdet. Det vil blant annet bli presentert et nytt inntektssystem for kommunene.

  • Tid: Tirsdag 11. mai 2010 kl. 11.30
  • Sted: Auditoriet, R5, Akersgata 59, Oslo
  • Nett-tv

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.