Historisk arkiv

Kommunal- og regionaldepartementet

Hvem stiller til valg til høsten?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

SSB har på vegne av Kommunal- og regionaldepartementet nå samlet inn navn på alle valglister og kandidater til kommunestyre- og fylkestingsvalget. Data er samlet inn fra samtlige kommuner og fylkeskommuner. Tallene som nå legges ut i Excel-format er ubearbeidet.

SSB har på vegne av Kommunal- og regionaldepartementet nå samlet inn navn på alle valglister og kandidater til kommunestyre- og fylkestingsvalget. Data er samlet inn fra samtlige kommuner og fylkeskommuner. Tallene som nå legges ut i Excel-format er ubearbeidet.

Departementet vil så raskt som mulig legge frem bearbeidede oversikter i andre format som er lettere tilgjengelige.

SSB har kontrollert listene så langt det er mulig, men vi gjør oppmerksom på at det kan være feil i dataene. Endringer kan derfor forekomme.