Historisk arkiv

Priv til red.

Kompetansearbeidsplasser - drivkraft for vekst i hele landet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete mottar onsdag 9. mars utredningen fra Kompetansearbeidsplassutvalget av utvalgsleder, professor Karen Helene Ulltveit-Moe.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete mottar onsdag 9. mars utredningen fra Kompetansearbeidsplassutvalget av utvalgsleder, professor Karen Helene Ulltveit-Moe.

Overrekkelsen vil finne sted i Auditoriet i R5, Akersgt. 59, onsdag 9. mars kl. 12.30.

Utvalget har sett nærmere på hvorledes skiftet i retning av et mer og mer kunnskapsbasert arbeidsliv har påvirket sysselsettingsutviklingen i ulike deler av landet og i mindre sentrale og mer sentrale strøk.

Utvalget vil presentere hovedfunnene for statsråd Navarsete.

Pressen kan stille spørsmål til både statsråden og utvalget og det vil bli anledning til å gjøre enkeltintervjuer.

Det vil bli servert enkel lunsj.

Hele pressekonferansen blir overført på nett-TV.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.