Historisk arkiv

Haga i samtale med ESA om gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding 09.02.06

Regjeringen har høyt trykk på arbeidet med å gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift i et så stort område som mulig. Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga har i dag hatt møte med ESAs president, Bjørn Grydeland, i Brüssel.

Pressemelding

Nr.: 11/2006
Dato: 09.02.2006

Haga i samtale med ESA om gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift

Regjeringen har høyt trykk på arbeidet med å gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift i et så stort område som mulig. Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga har i dag hatt møte med ESAs president, Bjørn Grydeland, i Brüssel.

Det er Eftas overvåkingsorgan, ESA, som på basis av regler for regionalstøtte som gjelder alle EØS-land, avgjør hvilke områder som kan få reduserte avgifter.

– Gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift er en viktig del av regjeringens satsing på distriktene, og vi prioriterer dette arbeidet svært høyt. Vi er nå i dialog med ESA for å medvirke til at et størst mulig geografisk virkeområde kan få gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift. Vi har så langt ikke gitt opp en eneste kommune, sier statsråd Haga.

- Differensiert arbeidsgiveravgift er et målrettet virkemiddel for å stimulere sysselsetting og bosetting. Hele det gamle virkeområdet har betydelige distriktsutfordringer og kjennetegnes av mange av de samme utviklingstrekkene. Vårt mål er at områder med de samme utfordringene blir behandlet likt, sier statsråd Haga.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.