Historisk arkiv

Høringsmøte om forvaltningsreform på Kongsberg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Presseinvitasjon 13.02.06

Regjeringen varslet i Soria Moria-erklæringen at det skal etableres et fornyet og styrket regionalt forvaltningsnivå. På det regionale høringsmøtet på Kongsberg 13. februar vil statssekretær Inge Bartnes lytte til innspill fra kommunesektoren i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Presseinformasjon

Nr.: 18/2006
Dato: 09.02.2006

Høringsmøte om forvaltningsreform på Kongsberg

Regjeringen varslet i Soria Moria-erklæringen at det skal etableres et fornyet og styrket regionalt forvaltningsnivå. På det regionale høringsmøtet på Kongsberg vil statssekretær Inge Bartnes i Kommunal- og regionaldepartementet lytte til innspill fra kommunesektoren i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Tid: Mandag 13. februar kl. 10.00-16.00

Sted: Kongsberg – Vandrehjemmet, Vinjes gate 1

Hele møtet er åpent for pressen.

Program:

10.00 Innledninger:

Statssekretær Inge Bartnes, Kommunal- og regionaldepartementet

Avdelingsdirektør Svein Berbu, Fornyings- og administrasjonsdeprtementet

Innlegg om generelle forhold om forvaltningsreformen:

Fylkesordfører Gunn Marit Helgesen, Telemark

Ordfører Thorvald Hillestad, Re

Innspill fra salen

12.45 Lunsj

13.45 Innlegg om problemstillinger som er spesielt knyttet til Buskerud, Vestfold og Telemark:

Varaordfører Heidi Hamadi, Skien

Ordfører Oddvar Grøthe, Hemsedal

Innspill fra salen

15.15 Åpen post

Møtedeltakerne kan komme med forslag, innspill og kommentarer til temaer som hører inn under Kommunal- og regionaldepartementets ansvarsområder.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00