Historisk arkiv

Regjeringen vil ha bedre kommunale tjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding 07.04.06

- Det kommunale tjenestetilbudet er ennå ikke godt nok, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. Regjeringen mener at kvaliteten på kommunale tjenester må heves, og vil legge forholdene til rette gjennom en styrking av kommuneøkonomien.

Pressemelding

Nr.: 29/2006
Dato: 07.04.2006

Regjeringen vil ha bedre kommunale tjenester

- Det kommunale tjenestetilbudet er ennå ikke godt nok, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga. Regjeringen mener at kvaliteten på kommunale tjenester må heves, og vil legge forholdene til rette gjennom en styrking av kommuneøkonomien.

Den nye rapporten fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) viser at det kommunale tjenestetilbudet innenfor skole og eldreomsorg har holdt tritt med befolkningsutviklingen. Det er store variasjoner mellom kommunene. I en rekke kommuner har ikke tjenestetilbudet holdt tritt med befolkningsutviklingen. Mange kommuner har benyttet deler av inntektsveksten i 2005 til å styrke den finansielle situasjonen.

- Dette viser at kommunene opptrer ansvarlig i forhold til de økonomiske rammene, men det betyr ikke at tjenestetilbudet er godt nok. Det er behov for styrking av kommuneøkonomien, slik at kommunene skal kunne levere flere og bedre tjenester til sine innbyggere. Vi får stadig tilbakemeldinger fra innbyggere som opplever at deres nærmeste ikke får det tilbudet de har krav på. Dessuten har Kommunal- og regionaldepartementet nettopp fått overlevert en rapport som viser at kommunene bruker for lite penger på vedlikehold, sier statsråden.

- Bedre finansiell situasjon i kommunesektoren er et godt fundament for bedre kommunale tjenester framover. Regjeringen har økt kommunesektorens frie inntekter med 5,7 milliarder kroner i 2006, og har ambisjoner om at de frie inntektene skal styrkes betydelig i løpet av stortingsperioden. Dette vil legge forholdene til rette for en bedre skole og eldreomsorg. Målet er at det skal bli 10 000 nye årsverk i eldreomsorgen innen utgangen av 2009. Forholdene skal legges til rette for full barnehagedekning. Det er også et stort behov for å øke vedlikeholdet av skoler og andre kommunale bygg, fortsetter hun.

Kommunal- og regionaldepartementet: 22 24 25 00.