Historisk arkiv

Søndre del av Reinøy i Troms overføres til Karlsøy kommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding 01.12.06

Kommunal- og regionaldepartementet har i dag truffet vedtak å justere grensen mellom Karlsøy og Tromsø kommuner slik at hele Reinøy blir tilhørende Karlsøy kommune. Grensejusteringen gjelder fra 1. januar 2008.

Pressemelding

Nr.: 102/2006
Dato: 01.12.06

Søndre del av Reinøy i Troms overføres til Karlsøy kommune

Kommunal- og regionaldepartementet har i dag truffet vedtak å justere grensen mellom Karlsøy og Tromsø kommuner slik at hele Reinøy blir tilhørende Karlsøy kommune. Grensejusteringen gjelder fra 1. januar 2008.

Departementet viser i sin begrunnelse til mulighetene som en grensejustering vil gi for å etablere et felles bosteds-, handels- og tjenesteområde. Departementet viser videre til at kommunikasjonslinjene på øya tilsier grensejustering. Fylkesmannen i Troms har anbefalt en slik grensejustering overfor departementet.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.