Historisk arkiv

I morgen starter forhåndsstemmegivningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Fredag 10. august starter forhåndsstemmegivningen til høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det er mulig å forhåndsstemme i hvilken som helst kommune. Forhåndsstemmegivningen varer til fredag 7. september.

Kommunene tar imot forhåndsstemmer og bestemmer når og hvor man kan forhåndsstemme. Kommunal- og regionaldepartementet oppfordrer velgerne til å følge med på informasjonen fra kommunene.

- Nytt i år er at alle må ha med legitimasjon for å stemme, både ved forhåndsstemmegivningen og på valgdagen. Dersom en velger blir spurt om å vise legitimasjon og ikke har det med, får ikke velgeren stemme. Husk derfor å ta med legitimasjon, sier fung. kommunikasjonssjef Anne Marit Schiong.

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort. Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det letter arbeidet for valgfunksjonærene dersom velgerne tar det med, og det vil gå raskere for velgerne å stemme. Har man ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan man altså likevel møte opp i valglokalet for å stemme.

Få hjelp av valgfunksjonærene i valglokalet

Hvis velgeren trenger veiledning eller hjelp i valglokalet, kan han/hun henvende seg til en av valgfunksjonærene. Det er ikke lov å få bistand fra familiemedlemmer eller venner inne i selve valglokalet. Velgere med alvorlig funksjonshemming kan likevel motta slik hjelp.

Stem i egen kommune på valgdagen

Etter at forhåndsstemmegivningen er avsluttet 7. september, er det bare mulig å stemme i hjemkommunen, dvs. der man er registrert som bosatt pr. 30. juni.

- De som ikke kan stemme i egen kommune på valgdagen den 10. september, bør benytte muligheten til å forhåndsstemme. Dette gjelder for mange, men spesielt studenter bør være oppmerksomme, sier Anne Marit Schiong.

Dersom man har forhåndsstemt, er det ikke mulig å stemme på valgdagen. Det er heller ikke mulig å forhåndsstemme flere ganger. I 2005 benyttet over 465 000 velgere seg av muligheten til å forhåndsstemme.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00