Historisk arkiv

Kommunal- og regionaldepartementet

Trondheim utnevnt til Grønn energikommune

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga utnevnte i går ut Trondheim til den første store bykommunen i programmet Grønne energikommuner. Offentliggjøringen skjedde under et besøk på Steindal skole. Skolen vant nylig kommunens Strømsparegris-pris.

- Regjeringen er glad for at det finnes rektorer og elever som er så miljø- og energibevisste.  Det er rett og slett imponerende hva elever og lærere har fått til på denne skolen. Trondheim er en foregangskommune i sitt miljøarbeid, sa statsråd Haga under besøket.

Trondheim kommune har kommet svært langt innen klima- og energiarbeid. Dette synes å være et prioritert område i kommunen, og kommunen har blant annet utfyllende nettsider om temaet.  Trondheim kommune satser stort på energitiltak og har satt seg ambisiøse mål. Kommunen vil redusere energiforbruket i eksisterende bygg, sette energikrav til nybygg i kommunen, legge om til vannbåren varme og utvide fjernvarmetilbudet  - som allerede dekker 25 prosent av oppvarmingsbehovet i Trondheim.

Onsdag 2. mai undertegnet regjeringen og KS en samarbeidsavtale om "Grønne energikommuner". Kommunene som velges ut, blir knyttet sammen i nettverk, og KRD vil bidra med midler til klima- og energipådrivere i de enkelte nettverkene. Kommunene velges ut i samarbeid mellom KRD, MD, OED og KS. I følge Enova bruker kommunene ca 4 mrd kroner årlig på energibruk i egen bygningsmasse. Det er mulig for kommunene å spare en milliard kr årlig på energiøkonomiserende tiltak i kommunale bygg.

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen pekte i dag ut Rennebu som Grønn Energikommune. Rennebu og Trondheim skal samarbeide om prosjekter.

For nærmere informasjon kan politisk rådgiver Geir Pollestad kontaktes på telefon 40228595.