Historisk arkiv

Vil ha økt bruk av miljøvennlige byggevarer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Miljøvennlige materialer og stoffer i den norske byggenæringen brukes i for liten grad. Derfor støtter Kommunal- og regionaldepartementet Næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner med 155 000 kroner. Midlene skal benyttes til utvikling av flere miljødeklarasjoner for byggevarer og til økt bruk av slike deklarasjoner i BAE- næringen.

Introduksjon og bruk av miljødeklarasjoner er viktig både for bevisstgjøring om miljøvennlige produkter - og bruken av disse.

- Myndighetene vil at bruken av miljøvennlige materialer og stoffer i byggevirksomheten skal økes. For å nå dette målet er det viktig å få flere miljødeklarerte produkter tilgjengelig for BAE- næringen, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Miljødeklarasjoner vil være en god måte å dokumentere oppfyllelse av miljøkrav til byggevarer gitt i plan- og bygningsloven og teknisk forskrift til loven. 

For å kunne vurdere ulike produkter opp mot hverandre er miljødeklarasjoner viktig ved at de muliggjør sammenlikning av relevante data på produktene.

- Byggenæringen har selv tatt tak i utfordringen ved å fremme bruk av miljødeklarasjoner. Dette arbeidet har likevel ikke gått så raskt som ønsket. Jeg ser derfor behov for at departementet bidrar i dette arbeidet. Kompetanseutvikling og informasjonsspredning vil være viktig for å gjøre ordningen og produktene kjent i BAE-næringen, sier Meltveit Kleppa.