Forsiden

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2009

10 millioner kroner til fjellpolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I forslaget til neste års budsjett har regjeringen satt av 10 millioner kroner til regionale og lokale utviklingsprosjekter i tilknytning til store nasjonale verneområder.

Midlene er satt av på Miljøverndepartementet (MD) og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) sine budsjetter, og er tenkt brukt i tilknytning til verneområder i hele landet. Fjellområdene er et viktig fokusområde.

- Dette er et svar på den klare oppfordringen fra lokale og regionale myndigheter om at det trengs en helhetlig politikk for fjellområdene i Norge, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- Disse områdene har store utfordringer for eksempel som perifer beliggenhet og ensidig næringsliv. Samtidig har områdene store verdier knyttet til kultur og natur, sier statsråden.

KRD, MD og Landbruk- og matdepartementet (LMD) vil også samarbeide med fylkeskommunene om en fjellkonferanse på Lillehammer 2.-3. desember. Konferansen vil være en arena for å styrke dialogen mellom lokale, regionale og nasjonale myndigheter om den framtidige utviklingen i fjellområdene.