Historisk arkiv

50 millioner til fraflyttingskommuner også i 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa vil i år gi 50 millioner kroner i støtte til de kommunene som taper mest på grunn av fraflytting.


Inntektssystemet for kommunene oppdateres hver vår med de siste befolkningstallene.
- Denne oppdateringen midt i året kan føre til relativt store endringer i rammetilskuddet. Dette er endringer som kan være vanskelige å forutse for kommunene. Jeg vil ikke at innbyggerne i disse kommunene skal få et dårligere tjenestetilbud på grunn av dette. Derfor vil jeg bidra med 50 millioner kroner i skjønnsmidler til dem, sier statsråd Magnhild Meltveit Kleppa.

For å unngå at kommuner med nedgang i folketallet og store endringer i rammetilskuddet som følge av oppdateringen kommer i en så vanskelig situasjon at de må kutte i tjenestetilbudet, vil Kommunal- og regionaldepartementet gi ekstraordinære skjønnsmidler til disse kommunene inntil et nytt inntektssystem er på plass i 2009.
 
På samme måte som i 2007 vil departementet støtte kommuner med nedgang i folketallet som taper på oppdateringen av befolkningstallene med 50 millioner. Hvilke kommuner som vil få skjønnsmidler i 2008 vil tidligst være klart i juni 2008, når konsekvensene av oppdateringen for den enkelte kommune er beregnet. I 2007 støttet Kommunal- og regionaldepartementet 79 fraflyttingskommuner som tapte på oppdateringen.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.