Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ålesundutvalget overleverte sin rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

26. mars 2008 raste en fjellblokk inn i en boligblokk i Ålesund. 5 mennesker omkom. Utvalget som ble oppnevnt etter den tragiske ulykken, overleverte 17. november sin rapport til kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa og justisminister Knut Storberget holdt en pressekonferanse i forbindelse med overrekkelsen av rapporten til Ålesundsutvalget.

– Den tragiske ulykken i Ålesund kom som et sjokk på oss alle. Arbeidet utvalget har utført er derfor svært viktig. Dette for å få avklart hvilke tiltak som må gjennomføres for å unngå at lignende hendelser skjer igjen. Oppfølging av denne rapporten skal gis høyeste prioritet i departementet, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

– Det å kunne kjenne seg trygg i sin egen bolig er grunnleggende for oss alle. Vi vil nå sette oss grundig inn i utvalgets anbefalinger, sier justisminister Knut Storberget. - Det å kunne kjenne seg trygg i sin egen bolig er grunnleggende for oss alle. Jeg er veldig glad for at redningsarbeidet gikk så bra som det gjorde. Vi vil nå sette oss grundig inn i utvalgets anbefalinger og vurdere hva vi kan gjøre bedre, sier justisministeren.


Utvalget har konkludert med at ulykken ble håndtert på en god måte.

Ålesund kommunes innsats for å ta vare på de som på ulike måter ble rammet av ulykken fremstår som forebilledlig.

Videre er det utvalgets konklusjon at skredet var et direkte resultat av at terrenget ble endret før byggingen av boligblokken. Skråningen i Fjelltunvegen 31 var i utgangspunktet stabil. Utsprengingen av tomten medførte en endret stabilitetssituasjon som igjen ledet til skredet. Det har ikke vært utvalgets oppgave å ta stilling til om skredulykken kunne vært unngått. En grundig gjennomgang av den aktuelle byggesaken og grunn- og sprengningsarbeider er likevel, sammen med en gjennomgang av relevant regelverk, lagt til grunn for utvalgets vurderinger av tiltak som kan iverksettes. Dette for å redusere risikoen for at lignende hendelser skjer igjen.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.

 

Til toppen