Historisk arkiv

Kleppa møtte Terra-kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa møtte tirsdag ordførerne i de åtte såkalte Terra-kommunene.

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa møtte tirsdag ordførerne i de åtte såkalte Terra-kommunene.

- Vi hadde et konstruktivt møte. Jeg fikk vite hvordan situasjonen nå er i de åtte kommunene. Jeg opplevde at alle ordførerne har sterke ønsker om å rydde opp i situasjonen i sin kommune, sier statsråd Kleppa.

Hun redegjorde for prosessen videre for kommunene. Innen 15. februar må de åtte kommunene estimere tapene sine i forbindelse med framleggelse av det foreløpige regnskapet for 2007. Kommunene skal innen 1. mars redegjøre til fylkesmannen for hvordan de planlegger å selge seg ut av de ulovlige verdipapirene de ennå har. Innen 1. juli må kommunene ha en plan for hvordan underskuddene som følge av tapene i 2007 skal dekkes inn. Dagens regelverk innebærer at kommunene må dekke inn underskuddene i løpet av fire år.

Ordførerne tok opp flere spørsmål. Ett av dem var om de kan få lenger tid enn fire år på å dekke inn underskuddene sine. Det vil ifølge ordførerne sette dem i bedre stand til å rydde opp på egenhånd.

- Dette krever i så fall en lovendring. Jeg vil se nærmere på om departementet bør få mulighet til å gjøre unntak fra fire-års-kravet for enkeltkommuner etter individuell vurdering, sier kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

- Jeg vil imidlertid presisere at kommunene nå må forholde seg til dagens regelverk og sette i gang arbeidet med å lage planer for inndekning av underskuddene over fire år, sier Kleppa.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.


Statsråd Kleppa med de åtte Terra-ordførerne. Foto: Eivind Skogen/KRD

[ Høyoppløselig versjon ]  


Statsråd Kleppa og noen av Terra-ordførerne. Foto: Eivind Skogen/KRD

[ Høyoppløslig versjon ] Foto: Eivind Skogen/KRD


Kommunikasjonssjef Liv Merete Wiker og statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Foto: Eline Bjerke/KRD

[ Høyoppløselig versjon ]