Historisk arkiv

707 489 har forhåndsstemt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

707 489 velgere hadde forhåndsstemt til stortingsvalget da forhåndsstemmingen ble avsluttet fredag kveld. Det har aldri tidligere vært flere forhåndsstemmer.

På valgdagen 14. september kan velgerne bare stemme i hjemkommunen sin. 205 kommuner har også valg søndag 13. september og du finner liste over disse kommunene på www.valg.no.

Stemmene blir talt opp og valgresultatene blir offentliggjort etter at alle stemmene er avgitt. I år kan valglokalene være åpne til kl. 21.00 på valgdagen. Valgresultatene vil deretter fortløpende bli presentert på www.valgresultat.no.

Da valglokalene stengte fredag 11. september var tallene som følger:

Oslo: 109 183
Resten av landet: 598 306
Totalt: 707 489

De endelige tallene er ikke klare før valglokalene stenges mandag 14. september. En del forhåndsstemmer sendes med posten til velgerens hjemkommune, og disse kan bli registrert helt fram til kl. 21.00 valgdagen.

Før sist stortingsvalg i 2005 kom det inn til sammen 473 000 forhåndsstemmer under hele forhåndsstemmeperioden.

Den tidligere rekorden var da 502 000 velgere forhåndsstemte før stortingsvalget i 2001.

Det er ErgoGroup og Indra som produserer tallene.