Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2010

1 milliard meir til Hordaland neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 1 milliard kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekka både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Regjeringa foreslår 8 milliardar kroner i samla realvekst til kommunesektoren i 2010. Av dette er 4,2 milliardar frie inntekter. 

- 8 milliardar kroner meir vil gi større høve til å fylgja opp den einskilde eleven, sikra ei meir verdig omsorg og sjå dei barna som treng hjelp frå barnevernet. Kommunane er ulike. Mange slit med underskot. Midlane kjem til å bli brukt ulikt lokalt. 8 milliardar utgjer uansett ein forskjell, seier Kleppa.

Anslag på

Vekst fra RNB

Vekst fra anslag

frie

2009-2010

på regnskap 2009-2010

inntekter

Nominelle

Prosent

Nominelle

Prosent

Kommune

2010

kroner

kroner

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

1201 Bergen

8 376 790

367 953

4,6

317254

3,9

1211 Etne

161 775

9 435

6,2

8707

5,7

1216 Sveio

185 593

10 468

6,0

9555

5,4

1219 Bømlo

412 719

15 940

4,0

13 822

3,5

1221 Stord

555 602

27 437

5,2

24 124

4,5

1222 Fitjar

121 269

8 278

7,3

7 718

6,8

1223 Tysnes

133 926

5 982

4,7

5 462

4,3

1224 Kvinnherad

514 548

22 994

4,7

20 592

4,2

1227 Jondal

57 854

1 475

2,6

1 291

2,3

1228 Odda

295 003

9 221

3,2

7 895

2,7

1231 Ullensvang

155 062

4 352

2,9

3 731

2,5

1232 Eidfjord

48 813

746

1,6

571

1,2

1233 Ulvik

64 239

9 182

16,7

8 985

16,3

1234 Granvin

51 430

1 966

4,0

1 790

3,6

1235 Voss

523 220

23 947

4,8

21 375

4,3

1238 Kvam

340 918

14 392

4,4

12 841

3,9

1241 Fusa

161 246

7 459

4,9

6 726

4,4

1242 Samnanger

96 206

5 085

5,6

4 645

5,1

1243 Os

515 694

23 150

4,7

19 962

4,0

1244 Austevoll

198 366

9 120

4,8

8 075

4,2

1245 Sund

193 020

11 286

6,2

10 189

5,6

1246 Fjell

674 440

35 608

5,6

31 498

4,9

1247 Askøy

776 268

39 837

5,4

35 303

4,8

1251 Vaksdal

176 048

6 549

3,9

5 795

3,4

1252 Modalen

26 452

729

2,8

667

2,6

1253 Osterøy

270 393

14 828

5,8

13 470

5,2

1256 Meland

214 534

10 846

5,3

9 643

4,7

1259 Øygarden

148 906

9 454

6,8

8 679

6,2

1260 Radøy

180 490

10 411

6,1

9 520

5,6

1263 Lindås

471 881

18 809

4,2

16 146

3,5

1264 Austrheim

110 302

3 558

3,3

3 030

2,8

1265 Fedje

40 386

2 058

5,4

1 946

5,1

1266 Masfjorden

83 233

3 781

4,8

3 482

4,4

Fordeles gjennom året

11736

 

 

 

 

Hordaland

16 348 360

746 411

4,8

654 562

4,2

 

 

 

 

 

Hordaland fylkeskommune

4 669 451

260 101

5,9

235 774

5,3

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekka kostnadsauken frå 2009 til 2010. Denne er berekna til 3,1 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen