Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2010

1,1 milliard meir til Akershus neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 1,1 milliard kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Akershus og Akershus fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekka både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Regjeringa foreslår 8 milliardar kroner i samla realvekst til kommunesektoren i 2010. Av dette er 4,2 milliardar frie inntekter.

- 8 milliardar kroner meir vil gi større høve til å fylgja opp den einskilde eleven, sikra ei meir verdig omsorg og sjå dei barna som treng hjelp frå barnevernet. Kommunane er ulike. Mange slit med underskot. Midlane kjem til å bli brukt ulikt lokalt. 8 milliardar utgjer uansett ein forskjell, seier Kleppa.

Vekst fra RNB

Vekst fra anslag

2009-2010

på regnskap 2009-2010

Anslag på

Nominelle

Prosent

Nominelle

Prosent

frie

kroner

kroner

inntekter

Kommune

2010

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

0211 Vestby

436 709

22 411

5,4

19 685

4,7

0213 Ski

890 551

42 010

5,0

36 402

4,3

0214 Ås

499 398

26 055

5,5

23 002

4,8

0215 Frogn

485 513

20 297

4,4

17 252

3,7

0216 Nesodden

535 796

22 823

4,4

19 462

3,8

0217 Oppegård

834 178

40 263

5,1

34 911

4,4

0219 Bærum

4 321 124

210 853

5,1

183 616

4,4

0220 Asker

1 984 179

90 944

4,8

78 150

4,1

0221 Aurskog-Høland

465 716

18 365

4,1

15 754

3,5

0226 Sørum

481 771

24 992

5,5

22 120

4,8

0227 Fet

321 038

13 502

4,4

11 490

3,7

0228 Rælingen

454 855

20 363

4,7

17 361

4,0

0229 Enebakk

317 044

18 029

6,0

16 137

5,4

0230 Lørenskog

1 009 909

52 791

5,5

46 226

4,8

0231 Skedsmo

1 478 056

63 933

4,5

54 723

3,8

0233 Nittedal

668 736

43 195

6,9

39 129

6,2

0234 Gjerdrum

189 954

8 978

5,0

7 857

4,3

0235 Ullensaker

866 395

46 397

5,7

40 956

5,0

0236 Nes

611 604

29 337

5,0

25 881

4,4

0237 Eidsvoll

657 560

37 051

6,0

33 290

5,3

0238 Nannestad

348 777

18 167

5,5

16 161

4,9

0239 Hurdal

107 454

4 368

4,2

3 885

3,8

Fordeles gjennom året

 

 

 

 

 

Akershus

17 971 953

873 124

5,1

761 449

4,4

 

Akershus fylkeskommune

4 295 436

227 600

                  5,6

200 019

                       4,9

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekka kostnadsauken frå 2009 til 2010. Denne er berekna til 3,1 prosent. 

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen