Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2010

230 millionar meir til Finnmark neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 230 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Finnmark og Finnmark fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringa foreslår 230 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Finnmark og Finnmark fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekka både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Regjeringa foreslår 8 milliardar kroner i samla realvekst til kommunesektoren i 2010. Av dette er 4,2 milliardar frie inntekter.

- 8 milliardar kroner meir vil gi større høve til å fylgja opp den einskilde eleven, sikra ei meir verdig omsorg og sjå dei barna som treng hjelp frå barnevernet. Kommunane er ulike. Mange slit med underskot. Midlane kjem til å bli brukt ulikt lokalt. 8 milliardar utgjer uansett ein forskjell, seier Kleppa.

Vekst fra RNB

Vekst fra anslag

2009 til 2010

på regnskap 2009-2010

Anslag på

Nominelle

Prosent

Nominelle

Prosent

frie

kroner

kroner

inntekter

Kommune

2010

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

2002 Vardø

115 809

4 057

3,6

3 665

3,3

2003 Vadsø

242 769

7 564

3,2

6 435

2,7

2004 Hammerfest

396 317

15 692

4,1

13 573

3,5

2011 Kautokeino

145 426

5 836

4,2

5 300

3,8

2012 Alta

749 039

42 831

6,1

39 434

5,6

2014 Loppa

81 135

1 580

2,0

1 381

1,7

2015 Hasvik

66 724

2 851

4,5

2 673

4,2

2017 Kvalsund

70 232

1 431

2,1

1 241

1,8

2018 Måsøy

82 018

2 096

2,6

1 854

2,3

2019 Nordkapp

158 226

16 871

11,9

16 285

11,5

2020 Porsanger

174 876

8 061

4,8

7 326

4,4

2021 Karasjok

137 171

6 059

4,6

5 552

4,2

2022 Lebesby

91 761

6 167

7,2

5 924

6,9

2023 Gamvik

70 991

2 388

3,5

2 200

3,2

2024 Berlevåg

72 016

2 863

4,1

2 669

3,8

2025 Tana

157 076

6 339

4,2

5 798

3,8

2027 Nesseby

65 696

3 584

5,8

3 424

5,5

2028 Båtsfjord

106 369

3 709

3,6

3 328

3,2

2030 Sør-Varanger

410 741

18 263

4,7

16 489

4,2

Fordeles gjennom året

3 600

Finnmark

3 397 989

157 343

4,9

143 651

4,4

Finnmark fylkeskommune

1 140 606

72 405

6,8

68 709

6,4

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekka kostnadsauken frå 2009 til 2010. Denne er berekna til 3,1 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen