Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2010

246 millionar meir til Aust-Agder neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 246 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Aust-Agder og Aust-Agder fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringa foreslår 246 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Aust-Agder og Aust-Agder fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekka både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Regjeringa foreslår 8 milliardar kroner i samla realvekst til kommunesektoren i 2010. Av dette er 4,2 milliardar frie inntekter.

- 8 milliardar kroner meir vil gi større høve til å fylgja opp den einskilde eleven, sikra ei meir verdig omsorg og sjå dei barna som treng hjelp frå barnevernet. Kommunane er ulike. Mange slit med underskot. Midlane kjem til å bli brukt ulikt lokalt. 8 milliardar utgjer uansett ein forskjell, seier Kleppa.

Vekst fra RNB

Vekst fra anslag

2009-2010

på regnskap 2009-2010

Anslag på

Nominelle

Prosent

Nominelle

Prosent

frie

kroner

kroner

inntekter

Kommune

2010

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

0901 Risør

258 939

11 021

4,4

9 753

3,9

0904 Grimstad

646 683

30 650

5,0

26 797

4,3

0906 Arendal

1 339 464

66 791

5,2

59 119

4,6

0911 Gjerstad

110 343

3 881

3,6

3 423

3,2

0912 Vegårshei

83 316

3 847

4,8

3 503

4,4

0914 Tvedestrand

211 000

9 642

4,8

8 543

4,2

0919 Froland

164 256

7 914

5,1

7 016

4,5

0926 Lillesand

318 265

15 877

5,3

14 053

4,6

0928 Birkenes

159 740

7 598

5,0

6 751

4,4

0929 Åmli

94 592

5 917

6,7

5 577

6,3

0935 Iveland

60 103

3 076

5,4

2 852

5,0

0937 Evje og Hornnes

126 498

9 440

8,1

8 810

7,5

0938 Bygland

68 264

3 296

5,1

3 069

4,7

0940 Valle

66 492

1 796

2,8

1 554

2,4

0941 Bykle

62 965

1 759

2,9

1 507

2,5

Fordeles gjennom året

3 223

 

 

 

 

Aust-Agder

3 774 142

177 357

4,9

157 180

4,3

 

 

Aust-Agder fylkeskommune

1 086 983

69 059

6,8

63 605

6,2

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekka kostnadsauken frå 2009 til 2010. Denne er berekna til 3,1 prosent. 

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen