Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2010

25 millioner kroner til ”naturarven”

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen bevilger 25 millioner kroner til verdiskapingsprogrammet ”Naturarven som verdiskaper” for 2010, en økning på 15 millioner kroner fra 2009. Programmets mål er å øke verdien av verneområder og andre naturområder med spesielle kvaliteter.

- Regjeringen vil legge bedre til rette for turister og besøkende i og rundt store verneområder. Slik kan naturvernet bidra til en sterkere verdiskaping i distriktene, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

- Utviklingspotensialet er stort. Det er mange muligheter for inntekter fra aktiviteter rundt verneområder og andre viktige naturområder, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Miljøverndepartementet har satt av 10 nye millioner kroner til programmet i 2010, i tillegg til 5 millioner kroner i prosjektmidler som også ble bevilget i fjor. Kommunal- og regionaldepartementet øker prosjektmidlene fra 5 millioner kroner i 2009 til 10 millioner kroner i 2010. Til sammen skal det brukes 25 millioner kroner til å legge grunnlaget for en økonomisk, sosial, kulturell og miljømessig verdiskaping. Dette skal bidra til at verneområdene og andre viktige naturområder blir en viktig ressurs i samfunnsutviklingen.

Verdiskapingsprogrammet for naturarven er en felles satsing fra de to departementene.  Programmet startet opp i 2009 med ti hovedprosjekter spredt ut over hele landet, fra Lista i sør til Varanger i nord. Variasjonen i vår unike natur er stor. Her er både fjell, kyst, innland representert, med et bredt tilfang av tema og innfallsvinkler. Responsen i forbindelse med utlysning av midler til dette verdiskapingsprogrammet har vært meget god.

 - Vi er derfor svært glade for at vi har klart å styrke verdiskapingsprogrammet økonomisk også i 2010, sier de to statsrådene.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen