Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2010

372 millionar meir til Sogn og Fjordane neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 372 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringa foreslår 372 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekka både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene. 

Regjeringa foreslår 8 milliardar kroner i samla realvekst til kommunesektoren i 2010. Av dette er 4,2 milliardar frie inntekter.

- 8 milliardar kroner meir vil gi større høve til å fylgja opp den einskilde eleven, sikra ei meir verdig omsorg og sjå dei barna som treng hjelp frå barnevernet. Kommunane er ulike. Mange slit med underskot. Midlane kjem til å bli brukt ulikt lokalt. 8 milliardar utgjer uansett ein forskjell, seier Kleppa.

Vekst fra RNB

Vekst fra anslag

2009-2010

på regnskap 2009-2010

Anslag på

Nominelle

Prosent

Nominelle

Prosent

frie

kroner

kroner

inntekter

Kommune

2010

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

1401 Flora

416 278

19 307

4,9

17 173

4,3

1411 Gulen

119 174

3 664

3,2

3 239

2,8

1412 Solund

51 233

980

2,0

818

1,6

1413 Hyllestad

75 948

4 472

6,3

4 198

5,9

1416 Høyanger

184 971

7 990

4,5

7 202

4,1

1417 Vik

126 553

4 648

3,8

4 141

3,4

1418 Balestrand

71 675

1 962

2,8

1 714

2,4

1419 Leikanger

82 555

3 470

4,4

3 068

3,9

1420 Sogndal

233 500

11 866

5,4

10 573

4,7

1421 Aurland

77 975

2 727

3,6

2 409

3,2

1422 Lærdal

98 631

4 248

4,5

3 838

4,0

1424 Årdal

216 368

13 338

6,6

12 235

6,0

1426 Luster

206 633

9 003

4,6

8 147

4,1

1428 Askvoll

140 819

7 148

5,3

6 590

4,9

1429 Fjaler

130 837

4 405

3,5

3 884

3,1

1430 Gaular

120 064

5 269

4,6

4 759

4,1

1431 Jølster

124 480

4 460

3,7

3 915

3,2

1432 Førde

375 345

17 688

4,9

15 450

4,3

1433 Naustdal

110 873

3 267

3,0

2 778

2,6

1438 Bremanger

183 298

8 933

5,1

8 235

4,7

1439 Vågsøy

231 414

9 520

4,3

8 403

3,8

1441 Selje

124 928

5 216

4,4

4 687

3,9

1443 Eid

207 506

7 638

3,8

6 553

3,3

1444 Hornindal

61 149

3 030

5,2

2 807

4,8

1445 Gloppen

236 086

10 058

4,4

9 007

4,0

1449 Stryn

261 368

11 527

4,6

10 261

4,1

Fordeles gjennom året

12 200

 

 

 

 

Sogn og Fjordane

4 281 863

186 526

4,6

166 774

4,1

 

 

 

 

Sogn og Fjordane fylkeskommune

1 898 032

185 706

10,8

180 287

10,5

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekka kostnadsauken frå 2009 til 2010. Denne er berekna til 3,1 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen