Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet

377 millionar meir til Vest-Agder neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 377 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringa foreslår 377 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekka både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Regjeringa foreslår 8 milliardar kroner i samla realvekst til kommunesektoren i 2010. Av dette er 4,2 milliardar frie inntekter.

- 8 milliardar kroner meir vil gi større høve til å fylgja opp den einskilde eleven, sikra ei meir verdig omsorg og sjå dei barna som treng hjelp frå barnevernet. Kommunane er ulike. Mange slit med underskot. Midlane kjem til å bli brukt ulikt lokalt. 8 milliardar utgjer uansett ein forskjell, seier Kleppa.

Vekst fra RNB

Vekst fra anslag

2009-2010

på regnskap 2009-2010

Anslag på

Nominelle

Prosent

Nominelle

Prosent

frie

kroner

kroner

inntekter

Kommune

2010

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

1001 Kristiansand

2 619 557

122 283

4,9

106 743

4,2

1002 Mandal

486 979

28 942

6,3

26 244

5,7

1003 Farsund

332 890

19 319

6,2

17 562

5,6

1004 Flekkefjord

341 449

14 389

4,4

12 698

3,9

1014 Vennesla

437 845

25 458

6,2

23 092

5,6

1017 Songdalen

192 144

8 839

4,8

7 765

4,2

1018 Søgne

329 957

16 379

5,2

14 378

4,6

1021 Marnardal

101 799

3 187

3,2

2 781

2,8

1026 Åseral

52 697

965

1,9

798

1,5

1027 Audnedal

77 423

2 963

4,0

2 663

3,6

1029 Lindesnes

169 351

7 726

4,8

6 875

4,2

1032 Lyngdal

263 392

12 674

5,1

11 265

4,5

1034 Hægebostad

74 670

3 292

4,6

2 992

4,2

1037 Kvinesdal

230 118

12 141

5,6

11 106

5,1

1046 Sirdal

97 150

2 433

2,6

2 076

2,2

Fordeles gjennom året

4 500

 

 

 

Vest-Agder

5 811 922

275 990

5,0

244 040

4,4

 

 

 

 

 

Vest-Agder fylkeskommune

1 672 558

101 430

6,5

92 906

5,9

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekka kostnadsauken frå 2009 til 2010. Denne er berekna til 3,1 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen