Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2010

379 millionar meir til Telemark neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 379 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Telemark og Telemark fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringa foreslår 379 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Telemark og Telemark fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekka både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Regjeringa foreslår 8 milliardar kroner i samla realvekst til kommunesektoren i 2010. Av dette er 4,2 milliardar frie inntekter.

- 8 milliardar kroner meir vil gi større høve til å fylgja opp den einskilde eleven, sikra ei meir verdig omsorg og sjå dei barna som treng hjelp frå barnevernet. Kommunane er ulike. Mange slit med underskot. Midlane kjem til å bli brukt ulikt lokalt. 8 milliardar utgjer uansett ein forskjell, seier Kleppa.

Vekst fra RNB

Vekst fra anslag

2009-2010

på regnskap 2009-2010

Anslag på

Nominelle

Prosent

Nominelle

Prosent

frie

kroner

kroner

inntekter

Kommune

2010

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

0805 Porsgrunn

1 141 936

53 997

5,0

47 521

4,3

0806 Skien

1 685 624

81 034

5,1

71 502

4,4

0807 Notodden

463 892

26 543

6,1

24 261

5,5

0811 Siljan

92 275

4 655

5,3

4 212

4,8

0814 Bamble

451 565

22 655

5,3

20 009

4,6

0815 Kragerø

379 926

18 841

5,2

16 881

4,6

0817 Drangedal

176 576

7 503

4,4

6 743

4,0

0819 Nome

256 918

13 079

5,4

11 868

4,8

0821 Bø

200 252

13 452

7,2

12 431

6,6

0822 Sauherad

165 384

8 968

5,7

8 180

5,2

0826 Tinn

253 592

14 208

5,9

13 107

5,5

0827 Hjartdal

83 100

3 431

4,3

3 144

3,9

0828 Seljord

114 006

6 889

6,4

6 348

5,9

0829 Kvitseid

117 774

4 760

4,2

4 264

3,8

0830 Nissedal

65 254

2 438

3,9

2 193

3,5

0831 Fyresdal

65 500

2 550

4,1

2 297

3,6

0833 Tokke

102 957

2 875

2,9

2 458

2,4

0834 Vinje

160 427

4 549

2,9

3 848

2,5

Fordeles gjennom året

7 446

 

 

 

Telemark

5 984 404

284 319

5,0

253 159

4,4

 

 

 

Telemark fylkeskommune

1 595 984

94 198

6,3

85 600

5,7

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekka kostnadsauken frå 2009 til 2010. Denne er berekna til 3,1 prosent. 

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen