Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2010

421 millionar meir til Troms neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 421 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Troms og Troms fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringa foreslår 421 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Troms og Troms fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekka både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Regjeringa foreslår 8 milliardar kroner i samla realvekst til kommunesektoren i 2010. Av dette er 4,2 milliardar frie inntekter.

- 8 milliardar kroner meir vil gi større høve til å fylgja opp den einskilde eleven, sikra ei meir verdig omsorg og sjå dei barna som treng hjelp frå barnevernet. Kommunane er ulike. Mange slit med underskot. Midlane kjem til å bli brukt ulikt lokalt. 8 milliardar utgjer uansett ein forskjell, seier Kleppa.

Vekst fra RNB

Vekst fra anslag

2009-2010

på regnskap 2009-2010

Anslag på

Nominelle

Prosent

Nominelle

Prosent

frie

kroner

kroner

inntekter

Kommune

2010

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

4

5

1901 Harstad

810 662

38 890

5,0

34 611

4,5

1902 Tromsø

2 145 025

97 518

4,8

85 136

4,1

1911 Kvæfjord

147 158

3 722

2,6

3 167

2,2

1913 Skånland

135 118

4 551

3,5

4 030

3,1

1915 Bjarkøy

40 602

1 924

5,0

1 832

4,7

1917 Ibestad

86 373

2 656

3,2

2 393

2,8

1919 Gratangen

68 407

1 434

2,1

1 225

1,8

1920 Lavangen

62 941

1 933

3,2

1 747

2,9

1922 Bardu

157 853

8 619

5,8

7 897

5,3

1923 Salangen

103 687

3 913

3,9

3 508

3,5

1924 Målselv

255 383

9 230

3,7

8 026

3,2

1925 Sørreisa

134 865

5 774

4,5

5 156

4,0

1926 Dyrøy

72 426

4 041

5,9

3 820

5,6

1927 Tranøy

88 378

2 085

2,4

1 805

2,1

1928 Torsken

62 722

2 118

3,5

1 950

3,2

1929 Berg

53 255

1 790

3,5

1 616

3,1

1931 Lenvik

451 654

24 877

5,8

22 814

5,3

1933 Balsfjord

235 405

11 121

5,0

10 117

4,5

1936 Karlsøy

134 587

6 989

5,5

6 555

5,1

1938 Lyngen

161 699

18 241

12,7

17 665

12,3

1939 Storfjord

96 832

4 676

5,1

4 335

4,7

1940 Kåfjord

113 006

6 048

5,7

5 645

5,3

1941 Skjervøy

137 464

6 839

5,2

6 310

4,8

1942 Nordreisa

200 329

10 911

5,8

10 053

5,3

1943 Kvænangen

84 404

3 442

4,3

3 200

3,9

Fordeles gjennom året

10 501

Troms

6 050 735

283 845

4,9

255 114

4,4

Troms fylkeskommune

2 253 446

136 829

6,5

129 039

6,1

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekka kostnadsauken frå 2009 til 2010. Denne er berekna til 3,1 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen