Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2010

452 millionar meir til Hedmark neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 452 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Hedmark og Hedmark fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekka både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Regjeringa foreslår 8 milliardar kroner i samla realvekst til kommunesektoren i 2010. Av dette er 4,2 milliardar frie inntekter.

- 8 milliardar kroner meir vil gi større høve til å fylgja opp den einskilde eleven, sikra ei meir verdig omsorg og sjå dei barna som treng hjelp frå barnevernet. Kommunane er ulike. Mange slit med underskot. Midlane kjem til å bli brukt ulikt lokalt. 8 milliardar utgjer uansett ein forskjell, seier Kleppa.

Vekst fra RNB

Vekst fra anslag

2009 til 2010

på regnskap 2009-2010

Anslag på

Nominelle

Prosent

Nominelle

Prosent

Frie

kroner

kroner

inntekter

Kommune

2010

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

0402 Kongsvinger

590 186

26 631

4,7

23 435

4,1

0403 Hamar

948 279

56 123

6,3

50 866

5,7

0412 Ringsaker

1 088 141

45 847

4,4

39 888

3,8

0415 Løten

250 774

14 609

6,2

13 278

5,6

0417 Stange

639 145

29 110

4,8

25 619

4,2

0418 Nord-Odal

207 737

10 030

5,1

9 097

4,6

0419 Sør-Odal

276 544

10 563

4,0

9 126

3,4

0420 Eidskog

268 036

11 278

4,4

10 112

3,9

0423 Grue

222 119

6 364

2,9

5 431

2,5

0425 Åsnes

319 356

14 694

4,8

13 298

4,3

0426 Våler

163 122

9 046

5,9

8 337

5,4

0427 Elverum

657 809

38 267

6,2

34 634

5,6

0428 Trysil

288 563

9 762

3,5

8 511

3,0

0429 Åmot

179 548

2 859

1,6

2 075

1,2

0430 Stor-Elvdal

121 082

4 918

4,2

4 424

3,8

0432 Rendalen

98 732

2 946

3,1

2 579

2,7

0434 Engerdal

74 029

3 322

4,7

3 061

4,3

0436 Tolga

78 459

3 513

4,7

3 209

4,3

0437 Tynset

225 294

13 140

6,2

12 148

5,7

0438 Alvdal

105 221

6 277

6,3

5 837

5,9

0439 Folldal

78 134

2 050

2,7

1 745

2,3

0441 Os

99 816

5 797

6,2

5 424

5,7

Fordeles gjennom året

7 000

Hedmark

6 987 125

312 946

4,7

277 933

4,1

Hedmark fylkeskommune

1 980 074

139 285

7,6

129 744

7,0

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekka kostnadsauken frå 2009 til 2010. Denne er berekna til 3,1 prosent. 

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen