Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2010

459 millionar meir til Vestfold neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 459 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Vestfold og Vestfold fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringa foreslår 459 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Vestfold og Vestfold fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekka både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Regjeringa foreslår 8 milliardar kroner i samla realvekst til kommunesektoren i 2010. Av dette er 4,2 milliardar frie inntekter.

- 8 milliardar kroner meir vil gi større høve til å fylgja opp den einskilde eleven, sikra ei meir verdig omsorg og sjå dei barna som treng hjelp frå barnevernet. Kommunane er ulike. Mange slit med underskot. Midlane kjem til å bli brukt ulikt lokalt. 8 milliardar utgjer uansett ein forskjell, seier Kleppa.

Vekst fra RNB

Vekst fra anslag

2009-2010

på regnskap 2009-2010

Anslag på

Nominelle

Prosent

Nominelle

Prosent

frie

kroner

kroner

inntekter

Kommune

2010

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

4

5

0701 Horten

843 490

42 981

5,4

38 251

4,8

0702 Holmestrand

330 063

15 949

5,1

14 100

4,5

0704 Tønsberg

1 293 722

50 255

4,0

42 754

3,4

0706 Sandefjord

1 448 184

69 353

5,0

61 293

4,4

0709 Larvik

1 436 870

68 002

5,0

60 177

4,4

0711 Svelvik

219 857

8 597

4,1

7 403

3,5

0713 Sande

284 048

13 482

5,0

11 952

4,4

0714 Hof

121 871

8 003

7,0

7 439

6,5

0716 Re

305 520

14 963

5,1

13 385

4,6

0719 Andebu

184 117

8 171

4,6

7 202

4,1

0720 Stokke

348 249

16 521

5,0

14 508

4,3

0722 Nøtterøy

700 260

37 095

5,6

33 056

5,0

0723 Tjøme

163 232

7 476

4,8

6 587

4,2

0728 Lardal

97 643

4 157

4,4

3 717

4,0

Fordeles gjennom året

6 000

Vestfold

7 783 126

353 007

4,8

309 824

4,1

Vestfold fylkeskommune

1 919 779

106 017

5,8

94 292

5,2

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekka kostnadsauken frå 2009 til 2010. Denne er berekna til 3,1 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen