Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2010

549 millionar meir til Buskerud neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 549 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Buskerud og Buskerud fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringa foreslår 549 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Buskerud og Buskerud fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekka både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Regjeringa foreslår 8 milliardar kroner i samla realvekst til kommunesektoren i 2010. Av dette er 4,2 milliardar frie inntekter.

- 8 milliardar kroner meir vil gi større høve til å fylgja opp den einskilde eleven, sikra ei meir verdig omsorg og sjå dei barna som treng hjelp frå barnevernet. Kommunane er ulike. Mange slit med underskot. Midlane kjem til å bli brukt ulikt lokalt. 8 milliardar utgjer uansett ein forskjell, seier Kleppa.

Vekst fra RNB

Vekst fra anslag

2009 til 2010

på regnskap 2009-2010

Anslag på

Nominelle

Prosent

Nominelle

Prosent

frie

kroner

kroner

inntekter

Kommune

2010

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

0602 Drammen

2 009 971

98 604

5,2

86 693

4,5

0604 Kongsberg

857 809

47 114

5,8

42 187

5,2

0605 Ringerike

959 894

46 473

5,1

41 152

4,5

0612 Hole

242 556

11 143

4,8

9 565

4,1

0615 Flå

56 829

2 537

4,7

2 342

4,3

0616 Nes

135 552

6 485

5,0

5 841

4,5

0617 Gol

176 209

2 209

1,3

1 346

0,8

0618 Hemsedal

80 545

2 637

3,4

2 216

2,8

0619 Ål

188 917

6 646

3,6

5 797

3,2

0620 Hol

181 264

5 496

3,1

4 544

2,6

0621 Sigdal

153 947

8 443

5,8

7 758

5,3

0622 Krødsherad

88 853

3 751

4,4

3 346

3,9

0623 Modum

440 806

21 451

5,1

19 063

4,5

0624 Øvre Eiker

546 140

28 675

5,5

25 633

4,9

0625 Nedre Eiker

703 136

40 733

6,1

36 595

5,5

0626 Lier

769 931

38 001

5,2

33 313

4,5

0627 Røyken

606 267

31 360

5,5

27 645

4,8

0628 Hurum

313 159

15 004

5,0

13 305

4,4

0631 Flesberg

106 474

5 621

5,6

5 147

5,1

0632 Rollag

78 694

2 733

3,6

2 468

3,2

0633 Nore og Uvdal

114 231

5 225

4,8

4 778

4,4

Fordeles gjennom året

11 730

Buskerud

8 822 913

426 448

5,1

376 845

4,5

Buskerud fylkeskommune

2 147 167

122 534

6,1

109 374

5,4

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekka kostnadsauken frå 2009 til 2010. Denne er berekna til 3,1 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

 

Til toppen