Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2010

601 millionar meir til Sør-Trøndelag neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 601 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringa foreslår 601 millionar kroner i samla nominell vekst i frie inntekter til kommunane i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune neste år. - Det vil styrka det lokale velferdstilbodet, seier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekka både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Regjeringa foreslår 8 milliardar kroner i samla realvekst til kommunesektoren i 2010. Av dette er 4,2 milliardar frie inntekter.

- 8 milliardar kroner meir vil gi større høve til å fylgja opp den einskilde eleven, sikra ei meir verdig omsorg og sjå dei barna som treng hjelp frå barnevernet. Kommunane er ulike. Mange slit med underskot. Midlane kjem til å bli brukt ulikt lokalt. 8 milliardar utgjer uansett ein forskjell, seier Kleppa.

Vekst fra RNB

Vekst fra anslag

2009-2010

på regnskap 2009-2010

Anslag på

Nominelle

Prosent

Nominelle

Prosent

frie

kroner

kroner

inntekter

Kommune

2010

(1 000 kr)

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

4

5

1601 Trondheim

5 115 577

202 829

4,1

170 408

3,4

1612 Hemne

160 348

8 883

5,9

8 106

5,3

1613 Snillfjord

59 281

19

0,0

-162

-0,3

1617 Hitra

168 225

3 451

2,1

2 689

1,6

1620 Frøya

177 638

10 391

6,2

9 609

5,7

1621 Ørland

185 802

12 113

7,0

11 186

6,4

1622 Agdenes

92 466

3 883

4,4

3 566

4,0

1624 Rissa

258 755

12 289

5,0

11 115

4,5

1627 Bjugn

181 554

7 861

4,5

7 032

4,0

1630 Åfjord

141 885

6 486

4,8

5 895

4,3

1632 Roan

58 116

185

0,3

1

0,0

1633 Osen

57 677

2 214

4,0

2 025

3,6

1634 Oppdal

239 852

12 516

5,5

11 294

4,9

1635 Rennebu

116 453

6 013

5,4

5 532

5,0

1636 Meldal

168 833

6 963

4,3

6 247

3,8

1638 Orkdal

367 177

19 680

5,7

17 622

5,0

1640 Røros

213 829

8 900

4,3

7 871

3,8

1644 Holtålen

92 527

2 676

3,0

2 298

2,5

1648 Midtre Gauldal

236 215

8 852

3,9

7 761

3,4

1653 Melhus

487 091

30 897

6,8

28 192

6,1

1657 Skaun

208 792

9 181

4,6

7 998

4,0

1662 Klæbu

176 997

6 818

4,0

5 779

3,4

1663 Malvik

402 559

22 971

6,1

20 654

5,4

1664 Selbu

167 481

5 929

3,7

5 196

3,2

1665 Tydal

45 364

2 387

5,6

2 237

5,2

Fordeles gjennom året

45 800

 

Sør-Trøndelag

9 626 293

413 570

4,5

359 338

3,9

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune

2 712 655

187 887

7,4

173 311

6,8

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekka kostnadsauken frå 2009 til 2010. Denne er berekna til 3,1 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen