Historisk arkiv

Du kan stemme allerede fra 1. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

En ny ordning gjør at velgerne kan avgi stemme ved stortings- og sametingsvalget 2009 fra og med 1. juli. Ordningen er et tilbud til velgere som ikke har mulighet til å stemme innenfor perioden for ordinær forhåndsstemmegivning eller på valgdagen.

– Dette er en ordning som er ny av året, og som jeg håper skal være et godt tilbud til de som må stemme tidlig. Det kan for eksempel være fiskere eller studenter som reiser utenlands, og som ikke har anledning til å stemme på annen måte. Jeg håper at flere vil bruke stemmeretten sin nå som vi har denne ordningen, sier statsråd Magnhild Meltveit Kleppa.

De som skal stemme i perioden fra 1. juli til 9. august, må ta kontakt med den kommunen de oppholder seg i for å få informasjon om når og hvor de kan stemme. Det er ikke meningen at kommunene skal legge til rette for ordinær forhåndsstemmegivning i alle valglokalene i denne perioden.  Alle som skal stemme må ha med legitimasjon.

Slik fungerer ordningen:

  • Alle kommuner tar imot stemmer fra 1. juli
  • Alle som har stemmerett kan avgi stemme fra denne datoen. Norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret har stemmerett.
  • Ta med legitimasjon.
  • Dersom velgere ikke har fått tilsendt valgkort, får de skrevet ut et nytt i valglokalet.
  • Velger må ta kontakt med kommunen for å avtale tid for å stemme, eventuelt se kommunens hjemmesider for nærmere informasjon
  • Tidlig i perioden kan det være at velgerne må bruke en stemmeseddel kun påført de registrerte partienes navn og uten kandidatnavn. Velgerne må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe de vil stemme på. Så snart de lokale stemmesedlene er klare fra fylkeskommunenes side, vil de bli distribuert ut til kommunene og brukt ved stemmegivningen. I enkelte fylker er de lokale stemmesedlene klare allerede fra 1. juli.

Ordinær forhåndsstemmegivning
Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Kommunene bestemmer åpningstider og i hvilke lokaler stemmegivningen skal foregå, for eksempel rådhus, servicetorg og bibliotek. Det er mulig å forhåndsstemme fram til 11. september.

I utlandet er det mulig å forhåndsstemme fra de fleste norske utenriksstasjoner i perioden 1. juli til og med 4. september.

Valgdagen er 14. september. Mer informasjon om valget finner du på www.valg.no.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.