Historisk arkiv

En av fire kommuner ønsker stemmerett for 16-åringer i 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

126 kommuner i tillegg til Longyearbyen ønsker å bli med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved lokalvalget i 2011.

- Antallet søknader er overveldende. Jeg er veldig glad for at så mange kommuner er opptatt av at ungdom skal få engasjere seg i politikk, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Statsråden inviterte alle landets kommuner til å søke om å få delta i et forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved kommunestyrevalget i 2011. Fristen for å søke var 1. juli 2009.

Kommunal- og regionaldepartementet har ved fristens utløp mottatt 127 søknader. Det er lagt opp til et forsøk med et mindre antall kommuner. I utvelgelsen av kommunene vil det bli lagt vekt på å få med både store, mellomstore og små kommuner, geografisk spredning, variasjon i den politiske sammensetningen av kommunestyret, både distriktskommuner og kommuner i mer sentrale strøk. Det blir også lagt vekt på variasjon i alderssammensetningen, målt som del av befolkningen under 30 år. Departementet vil også se på om den enkelte kommune har klart å synliggjøre at den har en bevisst politikk for å få ungdom engasjert i politisk arbeid eller i kommunale politiske prosesser.

- Nå skal vi gå nøye gjennom søknadene. Vil i løpet av høsten offentliggjøre hvilke kommuner som blir valgt ut til å delta i forsøket, sier statsråden.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.