Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ingen tellefeil i Rogaland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Ingenting tyder på feil i opptellingen ved valget i Rogaland. Det har vært en feil i prognosemodellen som gir et anslag for mandatfordelingen. Denne feilen er nå rettet.

Kommunal- og regionaldepartementet eier databasen hvor det samles inn valgresultater og prognostiseres en mandatfordeling til Stortinget. Stemmetall og prognoser ble gjort tilgjengelige for media og på departementets nettsider på www.valgresultat.no fra kl. 21.00 valgdagen 14. september.

En mindre feil i prognosemodellen i departementets database gjorde at prognosen for mandatfordelingen mellom partiene KrF og FrP ble feil. Ved kontrollregning i Rogaland fylke viser den rettede prognosen nå at det siste distriktsmandatet går til FrP, og ikke til KrF slik prognosen først viste. Dette medfører endring også i prognosene for Telemark fylke, slik at KrF ligger an til å få utjevningsmandat for Telemark, mens FrP vil miste sitt.

- Dette er beklagelig og må oppleves vanskelig for de som blir personlig berørt, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Feilen har oppstått fordi beregningsgrunnlaget for antatte stemmer i prognosemodellen for Stavanger kommune i Rogaland, var for lavt.

- Samtidig vil jeg understreke at valgresultatene fortsatt er foreløpige og at mandatberegningen er en prognose. Endelige tall foreligger ikke før i midten av neste uke. Stortinget godkjenner det endelige valgresultatet, sier Kleppa.

Alle kommuner, med unntak av én, har nå talt opp sine stemmer. Alle stemmesedler skal kontrolleres og telles på nytt av fylkeskommunen. Dette gjøres ved hvert valg. Fylkeskommunen kan korrigere feil. Eventuelle feil blir innrapportert og kan føre til mindre endringer i stemmetallene.

Fylkesvalgstyret beregner deretter hvor mange distriktsmandater hvert parti skal ha, og hvem som skal ha disse mandatene. Dette oppgjøret skal være ferdig tirsdag 22. september. Riksvalgstyret vil i møte 24. september foreta beregning av utjevningsmandatene. Protokoller fra disse oppgjørene sendes Stortinget. Det er Stortinget som formelt godkjenner valget.
 
Fylkeskommunene innrapporterer eventuelle endringer i stemmetall til departementets database etter hvert som kontrollene er ferdige.

Samtidig rapporterer fylkeskommunene inn antall blanke og forkastede stemmer. Endelig fremmøte regnes ut fra avgitte stemmer, inklusive blanke og forkastede. Fremmøteprosent kan derfor stige noe når alt er ferdig innrapportert fra fylkeskommunene.

Oppdaterte tall på fremmøte samt tall for forkastede stemmer og blanke stemmer legges da ut på nettsiden, og stemmetallene får betegnelsen endelige.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen