Forsiden

Historisk arkiv

Tiltakspakken 26. januar 2009

Møre og Romsdal får 327 millioner ekstra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I Møre og Romsdal får kommunene og fylkeskommunen til sammen 327 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

- Det betyr sysselsetting innen bygg og anlegg og bedre kvalitet på offentlige veier og bygg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringens tiltakspakke innebærer en kraftig satsing på vedlikehold og investeringer i kommunene. Kommunebudsjettene styrkes med 6,4 milliarder kroner på landsbasis.

I tillegg til egne midler til vedlikehold og økte rammeoverføringer, er det som følge av tiltakspakken beregnet en økning i momskompensasjon for fylkeskommunene og kommunene. For Møre og Romsdal er denne på om lag 42 millioner kroner.

Alle fylker får dessuten del i økte investeringsrammer for bygging av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og rentekompensasjonsordninger for skole, svømmeanlegg og kirkebygg. Kommunesektoren blir dessuten kompensert for lavere skatteinntekter i 2009.

- Ekstramilliarder til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier vil komme innbyggere landet over til gode. Jeg er sikker på at kommunene vil bruke disse pengene godt. De kan ta igjen vedlikeholdsetterslep, og de kan oppgradere kommunale bygg og anlegg med tiltak som bedrer inneklima, energibruk eller universell utforming, sier Kleppa.

Nøkkeltall for kommunene i Møre og Romsdal:

Kommunene i Møre og Romsdal får 166,2 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 52,9 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 219,1 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 55,6 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Møre og Romsdal fylke på om lag 42 millioner kroner.

Kommune

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-2
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

1502 Molde

16 347

4 828

21 175

5 080

1504 Ålesund

28 236

7 987

36 224

8 403

1505 Kristiansund

15 328

4 562

19 890

4 800

1511 Vanylven

2 361

913

3 273

960

1514 Sande

1 701

649

2 350

683

1515 Herøy

5 612

1 754

7 366

1 845

1516 Ulstein

4 714

1 465

6 179

1 541

1517 Hareid

3 195

973

4 169

1 024

1519 Volda

5 655

1 833

7 488

1 928

1520 Ørsta

6 837

2 147

8 984

2 259

1523 Ørskog

1 427

477

1 904

502

1524 Norddal

1 188

489

1 677

514

1525 Stranda

3 072

1 067

4 139

1 122

1526 Stordal

672

258

931

272

1528 Sykkylven

5 051

1 556

6 607

1 637

1529 Skodje

2 589

811

3 400

853

1531 Sula

5 196

1 622

6 818

1 707

1532 Giske

4 549

1 391

5 941

1 464

1534 Haram

5 807

1 916

7 723

2 016

1535 Vestnes

4 317

1 380

5 697

1 452

1539 Rauma

4 931

1 707

6 638

1 796

1543 Nesset

2 054

768

2 822

808

1545 Midsund

1 281

479

1 760

504

1546 Sandøy

862

351

1 213

370

1547 Aukra

2 122

695

2 816

731

1548 Fræna

6 198

1 954

8 152

2 056

1551 Eide

2 246

773

3 019

814

1554 Averøy

3 631

1 194

4 825

1 256

1557 Gjemnes

1 763

638

2 401

671

1560 Tingvoll

2 058

796

2 854

838

1563 Sunndal

4 944

1 563

6 507

1 645

1566 Surnadal

4 033

1 423

5 455

1 497

1567 Rindal

1 367

555

1 922

584

1571 Halsa

1 119

460

1 579

484

1573 Smøla

1 427

561

1 988

591

1576 Aure

2 356

883

3 239

929

Møre og Romsdal

166 245

52 880

219 124

55 634

Nøkkeltall for Møre og Romsdal fylkeskommune:

Møre og Romsdal fylkeskommune får 41,6 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 14 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 10,8 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 66,3 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 11,1 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd
etter kostnads-
Nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-3
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

5

Møre og Romsdal

41 561

13 962

10 763

66 286

11 054

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.