Forsiden

Historisk arkiv

Tiltakspakken 26. januar 2009

Nord-Trøndelag får 175 millioner ekstra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I Nord-Trøndelag får kommunene og fylkeskommunen til sammen 175 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

I Nord-Trøndelag får kommunene og fylkeskommunen til sammen 175 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

- Det betyr sysselsetting innen bygg og anlegg og bedre kvalitet på offentlige veier og bygg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringens tiltakspakke innebærer en kraftig satsing på vedlikehold og investeringer i kommunene. Kommunebudsjettene styrkes med 6,4 milliarder kroner på landsbasis.

I tillegg til egne midler til vedlikehold og økte rammeoverføringer, er det som følge av tiltakspakken beregnet en økning i momskompensasjon for fylkeskommunene og kommunene. For Nord-Trøndelag er denne på om lag 22 millioner kroner.

Alle fylker får dessuten del i økte investeringsrammer for bygging av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og rentekompensasjonsordninger for skole, svømmeanlegg og kirkebygg. Kommunesektoren blir dessuten kompensert for lavere skatteinntekter i 2009.

- Ekstramilliarder til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier vil komme innbyggere landet over til gode. Jeg er sikker på at kommunene vil bruke disse pengene godt. De kan ta igjen vedlikeholdsetterslep, og de kan oppgradere kommunale bygg og anlegg med tiltak som bedrer inneklima, energibruk eller universell utforming, sier Kleppa.

Nøkkeltall for kommunene i Nord-Trøndelag:

Kommunene i Nord-Trøndelag får 87,3 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 29,0 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 116,4 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 30,5 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Nord-Trøndelag fylke på om lag 21,9 millioner kroner.


Kommune

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-2
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
Kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

1702 Steinkjer

13 906

4 414

18 320

4 644

1703 Namsos

8 526

2 675

11 201

2 814

1711 Meråker

1 657

627

2 285

660

1714 Stjørdal

13 918

4 232

18 150

4 452

1717 Frosta

1 663

603

2 266

635

1718 Leksvik

2 341

894

3 235

941

1719 Levanger

12 348

3 734

16 081

3 928

1721 Verdal

9 507

2 931

12 439

3 084

1723 Mosvik

569

258

827

272

1724 Verran

1 969

683

2 652

719

1725 Namdalseid

1 157

483

1 640

509

1729 Inderøy

3 907

1 286

5 192

1 353

1736 Snåsa

1 454

581

2 035

611

1738 Lierne

987

441

1 429

464

1739 Røyrvik

335

159

494

167

1740 Namsskogan

607

295

903

311

1742 Grong

1 585

619

2 204

652

1743 Høylandet

852

389

1 241

410

1744 Overhalla

2 367

814

3 181

856

1748 Fosnes

456

211

668

222

1749 Flatanger

762

352

1 113

370

1750 Vikna

2 730

930

3 661

979

1751 Nærøy

3 350

1 232

4 582

1 296

1755 Leka

389

176

566

186

Nord-Trøndelag

87 342

29 022

116 365

30 534

Nøkkeltall for Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune får 21,8 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 8,2 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 6,3 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 36,3 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 6,5 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell). 

 

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-3
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

5

Nord-Trøndelag

21 836

8 184

6 308

36 328

6 479

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.