Forsiden

Historisk arkiv

Tiltakspakken 26. januar 2009

Nordland får 317 millioner ekstra

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I Nordland får kommunene og fylkeskommunen til sammen 317 millioner kroner til vedlikehold, økte frie inntekter og økt momskompensasjon gjennom regjeringens tiltakspakke.

- Det betyr sysselsetting innen bygg og anlegg og bedre kvalitet på offentlige veier og bygg, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Regjeringens tiltakspakke innebærer en kraftig satsing på vedlikehold og investeringer i kommunene. Kommunebudsjettene styrkes med 6,4 milliarder kroner på landsbasis.

I tillegg til egne midler til vedlikehold og økte rammeoverføringer, er det som følge av tiltakspakken beregnet en økning i momskompensasjon for fylkeskommunene og kommunene. For Nordland er denne på om lag 39 millioner kroner.

Alle fylker får dessuten del i økte investeringsrammer for bygging av omsorgsboliger, sykehjemsplasser og rentekompensasjonsordninger for skole, svømmeanlegg og kirkebygg. Kommunesektoren blir dessuten kompensert for lavere skatteinntekter i 2009.

- Ekstramilliarder til vedlikehold, oppgradering og rehabilitering av kommunale bygg, anlegg og veier vil komme innbyggere landet over til gode. Jeg er sikker på at kommunene vil bruke disse pengene godt. De kan ta igjen vedlikeholdsetterslep, og de kan oppgradere kommunale bygg og anlegg med tiltak som bedrer inneklima, energibruk eller universell utforming, sier Kleppa.

Nøkkeltall for kommunene i Nordland:

Kommunene i Nordland får 157,7 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 52,4 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 210,1 millioner kroner (kolonne 3 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 55,1 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Som en følge av tiltakspakken er det i tillegg beregnet en økning i merverdiavgiftskompensasjon for fylkeskommunen og kommunene i Nordland fylke på om lag 39,4 millioner kroner.

Kommune

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-2
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
Kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

1804 Bodø

30 952

8 459

39 412

8 900

1805 Narvik

12 303

3 766

16 068

3 962

1811 Bindal

1 090

488

1 578

513

1812 Sømna

1 382

519

1 901

546

1813 Brønnøy

5 069

1 726

6 794

1 816

1815 Vega

870

339

1 209

357

1816 Vevelstad

328

162

490

171

1818 Herøy

1 112

425

1 537

447

1820 Alstahaug

4 852

1 491

6 343

1 569

1822 Leirfjord

1 412

535

1 947

563

1824 Vefsn

8 956

2 859

11 815

3 008

1825 Grane

1 021

397

1 418

418

1826 Hattfjelldal

967

411

1 378

432

1827 Dønna

970

428

1 398

450

1828 Nesna

1 186

447

1 634

471

1832 Hemnes

3 011

1 107

4 118

1 165

1833 Rana

16 929

5 130

22 060

5 397

1834 Lurøy

1 282

678

1 960

713

1835 Træna

305

161

466

170

1836 Rødøy

885

452

1 337

476

1837 Meløy

4 427

1 627

6 054

1 711

1838 Gildeskål

1 370

601

1 971

632

1839 Beiarn

766

313

1 078

329

1840 Saltdal

3 161

1 079

4 240

1 135

1841 Fauske

6 358

1 989

8 347

2 092

1845 Sørfold

1 355

554

1 909

583

1848 Steigen

1 791

712

2 503

749

1849 Hamarøy

1 157

500

1 657

526

1850 Tysfjord

1 363

573

1 936

603

1851 Lødingen

1 502

594

2 095

624

1852 Tjeldsund

911

409

1 320

431

1853 Evenes

913

383

1 295

402

1854 Ballangen

1 771

669

2 440

704

1856 Røst

418

183

601

193

1857 Værøy

487

222

709

234

1859 Flakstad

962

398

1 360

419

1860 Vestvågøy

7 188

2 411

9 600

2 537

1865 Vågan

6 014

1 930

7 944

2 030

1866 Hadsel

5 351

1 788

7 138

1 881

1867 Bø

1 902

792

2 694

834

1868 Øksnes

2 974

1 040

4 014

1 094

1870 Sortland

6 531

2 072

8 603

2 180

1871 Andøy

3 395

1 256

4 651

1 322

1874 Moskenes

755

310

1 065

326

Nordland

157 703

52 385

210 088

55 113

Nøkkeltall for Nordland fylkeskommune:

Nordland fylkeskommune får 39,4 millioner kroner i vedlikeholdstilskudd (kolonne 1 i vedlagte tabell) og 16,3 millioner kroner i økte frie inntekter (kolonne 2 i vedlagte tabell). Det blir også gitt 12,5 millioner kroner i økt lærlingtilskudd (kolonne 3 i vedlagte tabell). Samlet utgjør dette 68,2 millioner kroner (kolonne 4 i vedlagte tabell).

Kompensasjon for forventet skattesvikt er beregnet til 12,9 millioner kroner (kolonne 5 i vedlagte tabell).

 

Vedlikeholds-
tilskudd fordelt
etter innb.tall
(1000 kr)

Frie inntekter
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Lærlingtilskudd
etter kostnads-
nøkkelen
(1000 kr)

Sum av kolonne
1-3
(1000 kr)

Skattekomp.
fordelt etter
kostnadsnøkkelen
(1000 kr)

 

1

2

3

4

5

Nordland

39 426

16 255

12 530

68 210

12 868

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.