Historisk arkiv

1,7 millioner kroner til Høgskolen for landbruk og bygdenæringar og Høgskolen i Lillehammer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Høgskolen for landbruk og bygdenæringar skal samarbeide med Høgskolen i Lillehammer om en satsing som skal gi nye blikk på bygdenæringer.

Høgskulen for landbruk og bygdenæringar skal samarbeide med Høgskolen i Lillehammer om en satsing som skal gi nye blikk på bygdenæringer.

Innovasjon Norge bevilger 1,7 millioner kroner til høgskolenes satsing. På Jæren og Lillehammer skal det blant annet jobbes med for nye næringer på bygdene, etablering av kompetansearbeidsplasser i bygdene, øke studentenes evne til å se ”blikket for det nye”, samt økt kompetanse om forretnings- og bedriftsutvikling blant studentene.

Utvikling av nye forretningsmuligheter innenfor ulike bygdenæringer er viktig, og jeg gleder meg til å se resultat av studentens arbeid, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Skal sparke gründere i gang
Prosjektet i Stord/Haugesund er en del av en større satsing for å styrke gründerkulturen ved landets høgskoler. Totalt 12,5 millioner kroner bevilges til ti prosjekter ved 13 høgskoler. Målet er å gjennomføre aktiviteter som hjelper studentene til å lage forretning av gode ideer.

– Vi vet at tilgang til nettverk, det å være del av et kunnskapsmiljø, er viktig for at oppstartsbedrifter skal lykkes. Vi vil samarbeide med utdanningsinstitusjonene for å bidra til å åpne dørene for studentene og skape gode bedrifter av gode ideer, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge Gunn Ovesen.

Gir verdiskaping i distriktene
Høgskoler fra Finnmark i nord til Haugesund i vest har fått tildelt fra 2,9 millioner til 500 000 kroner hver. Noen høgskoler har gått sammen om felles prosjekter. Innovasjon Norge har behandlet søknadene og fordelt penger til prosjektene.

– Unge mennesker har ofte nyskapende forretningsideer, men de sliter med å sette ideene i verk. Gjennom denne satsinga hjelper vi fram ideer som sikrer verdiskaping i distrikter og byer over hele landet, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.


Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.