Forsida

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011

269 millionar meir til Nord-Trøndelag neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 269 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune neste år.

Regjeringa foreslår 269 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune neste år.

- Me legg til rette for at kommunane kan byggje ut velferdstenester i takt med befolkningsutviklinga. Slik sikrar me at kommunane har gode høve for å bygge ut skular, barnehagar og pleie- og omsorgstilbod til dei som treng dette, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- I tillegg kjem særskilte satsingar innan barnevern, rehabilitering av skular, symjebasseng, kyrkjer og fylkesvegar, investeringstilskot til sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar og pengar til mellom anna samhandling og rustiltak. Kommunane får meir pengar enn varsla i kommuneproposisjonen, seier Navarsete.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekke både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Vekst frå RNB

2010 til 2011

Anslag på

Nominelle

Prosent

frie

Kroner

inntekter

Kommune

2011

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

 

 

 

 

1702 Steinkjer

880 446

29 198

3.4

1703 Namsos

558 913

20 647

3.8

1711 Meråker

123 973

3 299

2.7

1714 Stjørdal

890 647

36 369

4.3

1717 Frosta

125 820

3 722

3.0

1718 Leksvik

180 950

5 726

3.3

1719 Levanger

769 461

30 257

4.1

1721 Verdal

613 867

19 625

3.3

1723 Mosvik

53 388

1 864

3.6

1724 Verran

137 888

4 190

3.1

1725 Namdalseid

96 647

2 970

3.2

1729 Inderøy

259 674

9 574

3.8

1736 Snåsa

119 313

3 821

3.3

1738 Lierne

89 383

2 215

2.5

1739 Røyrvik

38 996

1 531

4.1

1740 Namsskogan

63 764

1 379

2.2

1742 Grong

129 741

2 835

2.2

1743 Høylandet

81 742

1 649

2.1

1744 Overhalla

166 948

8 338

5.3

1748 Fosnes

46 370

992

2.2

1749 Flatanger

68 582

881

1.3

1750 Vikna

196 046

6 385

3.4

1751 Nærøy

241 000

9 583

4.1

1755 Leka

41 361

1 135

2.8

Blir fordelt gjennom året

15 500

Nord-Trøndelag

5 990 420

208 183

3.6

Nord-Trøndelag fylkeskommune

1 738 062

60 492

3,6

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekke kostnadsauken frå 2010 til 2011. Denne er berekna til 2,8 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.