Forsida

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011

505 millionar meir til Nordland neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 505 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Nordland og Nordland fylkeskommune neste år.

Regjeringa foreslår 505 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Nordland og Nordland fylkeskommune neste år.

- Me legg til rette for at kommunane kan byggje ut velferdstenester i takt med befolkningsutviklinga. Slik sikrar me at kommunane har gode høve for å bygge ut skular, barnehagar og pleie- og omsorgstilbod til dei som treng dette, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- I tillegg kjem særskilte satsingar innan barnevern, rehabilitering av skular, symjebasseng, kyrkjer og fylkesvegar, investeringstilskot til sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar og pengar til mellom anna samhandling og rustiltak. Kommunane får meir pengar enn varsla i kommuneproposisjonen, seier Navarsete.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekke både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Nordland og Nordland fylkeskommune.

Vekst frå RNB

2010 til 2011

Anslag på

Nominelle

Prosent

frie

Kroner

inntekter

Kommune

2011

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

 

 

 

 

1804 Bodø

1 934 191

79 760

4.3

1805 Narvik

772 807

26 703

3.6

1811 Bindal

93 759

2 864

3.2

1812 Sømna

108 916

6 078

5.9

1813 Brønnøy

350 839

7 707

2.2

1815 Vega

73 157

1 827

2.6

1816 Vevelstad

38 837

318

0.8

1818 Herøy

89 321

1 452

1.7

1820 Alstahaug

307 492

11 040

3.7

1822 Leirfjord

110 856

5 541

5.3

1824 Vefsn

589 557

21 764

3.8

1825 Grane

84 649

2 478

3.0

1826 Hattfjelldal

85 047

3 217

3.9

1827 Dønna

89 739

3 786

4.4

1828 Nesna

97 727

1 480

1.5

1832 Hemnes

226 617

7 038

3.2

1833 Rana

1 070 788

33 086

3.2

1834 Lurøy

134 396

7 556

6.0

1835 Træna

40 478

2 810

7.5

1836 Rødøy

90 528

2 285

2.6

1837 Meløy

324 599

9 727

3.1

1838 Gildeskål

116 742

1 812

1.6

1839 Beiarn

65 994

744

1.1

1840 Saltdal

216 974

7 296

3.5

1841 Fauske

406 587

16 049

4.1

1845 Sørfold

114 048

2 797

2.5

1848 Steigen

140 642

3 990

2.9

1849 Hamarøy

104 310

2 916

2.9

1850 Tysfjord

116 902

3 216

2.8

1851 Lødingen

115 090

3 462

3.1

1852 Tjeldsund

84 957

2 571

3.1

1853 Evenes

79 664

2 105

2.7

1854 Ballangen

134 443

3 650

2.8

1856 Røst

41 876

865

2.1

1857 Værøy

49 459

779

1.6

1859 Flakstad

78 728

2 732

3.6

1860 Vestvågøy

490 108

15 970

3.4

1865 Vågan

389 320

17 552

4.7

1866 Hadsel

360 280

14 129

4.1

1867 Bø

155 220

3 401

2.2

1868 Øksnes

210 566

11 882

6.0

1870 Sortland

435 238

12 168

2.9

1871 Andøy

240 851

6 008

2.6

1874 Moskenes

63 746

1 323

2.1

Blir fordelt gjennom året

53 396

Nordland

10 979 441

389 543

3.7

Nordland fylkeskommune

3 813 037

115 574

3.1

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekke kostnadsauken frå 2010 til 2011. Denne er berekna til 2,8 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.