Forsida

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2011

888 millionar meir til Hordaland neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringa foreslår 888 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune neste år.

Regjeringa foreslår 888 millionar kroner i vekst i frie inntekter til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune neste år.

- Me legg til rette for at kommunane kan byggje ut velferdstenester i takt med befolkningsutviklinga. Slik sikrar me at kommunane har gode høve for å bygge ut skular, barnehagar og pleie- og omsorgstilbod til dei som treng dette, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- I tillegg kjem særskilte satsingar innan barnevern, rehabilitering av skular, symjebasseng, kyrkjer og fylkesvegar, investeringstilskot til sjukeheimsplassar og omsorgsbustadar og pengar til mellom anna samhandling og rustiltak. Kommunane får meir pengar enn varsla i kommuneproposisjonen, seier Navarsete.

Den nominelle veksten i frie inntekter til kommunar og fylkeskommunar skal dekke både prisveksten og den reelle styrkinga av inntektene.

Tabellen syner fordelinga av dei frie inntektene for kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Vekst frå RNB

2010 til 2011

Anslag på

Nominelle

Prosent

frie

Kroner

inntekter

Kommune

2011

(1 000 kr)

(1 000 kr)

 

1

2

3

 

 

 

 

1201 Bergen

10 458 493

339 259

3.4

1211 Etne

189 908

8 644

4.8

1216 Sveio

228 443

10 859

5.0

1219 Bømlo

509 357

16 921

3.4

1221 Stord

714 960

25 837

3.7

1222 Fitjar

142 985

5 858

4.3

1223 Tysnes

146 809

3 648

2.5

1224 Kvinnherad

605 588

22 464

3.9

1227 Jondal

64 481

1 822

2.9

1228 Odda

331 853

8 164

2.5

1231 Ullensvang

179 822

11 314

6.7

1232 Eidfjord

57 859

2 356

4.2

1233 Ulvik

71 078

1 163

1.7

1234 Granvin

58 164

2 075

3.7

1235 Voss

611 453

18 086

3.0

1238 Kvam

390 423

10 321

2.7

1241 Fusa

190 393

7 576

4.1

1242 Samnanger

118 456

7 927

7.2

1243 Os

663 070

25 023

3.9

1244 Austevoll

236 678

7 038

3.1

1245 Sund

251 249

16 559

7.1

1246 Fjell

881 629

30 328

3.6

1247 Askøy

1 040 588

53 717

5.4

1251 Vaksdal

200 867

5 444

2.8

1252 Modalen

31 752

935

3.0

1253 Osterøy

322 506

10 286

3.3

1256 Meland

284 007

14 857

5.5

1259 Øygarden

186 489

8 766

4.9

1260 Radøy

214 684

15 309

7.7

1263 Lindås

612 221

22 332

3.8

1264 Austrheim

134 476

5 225

4.0

1265 Fedje

44 389

1 832

4.3

1266 Masfjorden

93 578

1 200

1.3

Blir fordelt gjennom året

17500

 

 

Hordaland

20 286 208

728 912

3.7

 

 

 

Hordaland fylkeskommune

4 836 405

159 019

3,4

Dei nominelle veksttala for einskildkommunar skal og dekke kostnadsauken frå 2010 til 2011. Denne er berekna til 2,8 prosent.

Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.