Historisk arkiv

Investeringstilskudd: Oppjustering av tilskuddsbeløp, fordelt på kommuner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Listen viser en oversikt per 31.12.2010. Mindre justeringer kan forekomme. Husbanken vil være i dialog med den enkelte kommune i forhold til etterbetaling av tilskudd med økning av allerede gitte tilsagn.