Historisk arkiv

Kommunal- og regionaldepartementet

Ca. 250 000 har forhåndsstemt så langt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Så langt i forhåndsstemmeperioden har ca. 250 000 velgere forhåndsstemt. Av disse er det ca. 14 000 velgere i forsøkskommunene som har forhåndsstemt elektronisk via Internett.

Så langt i forhåndsstemmeperioden har ca. 250 000 velgere forhåndsstemt. Av disse er det ca. 14 000 velgere i forsøkskommunene som har forhåndsstemt elektronisk via Internett.

Den ordinære forhåndsstemmegivningen startet onsdag 10. august.

Det er i kommunene fra mandag 29. august til og med torsdag 1. september også mottatt ca 12 000 stemmer fra velgere som tilhørere andre kommuner. Disse stemmene vil bli inkludert i samlet tall ved neste oppdatering når stemmene er mottatt i respektive kommuner. Når det gjelder stemmer mottatt elektronisk via Internett gjør vi oppmerksom på at velgerne her har mulighet til å stemme på nytt i valglokalene. Endelige tall vil ikke foreligge før etter valgdagen.

Ved tidligere valg fordeler det totale antallet forhåndsstemmer seg slik:

Valg

Ca. antall stemmer/stemmested

1995 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

ca. 179 000 (kommunen)

1997 Stortingsvalg

ca. 489 000 (Posten)

1999 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

ca. 332 000 (Posten)

2001 Stortingsvalg

ca. 509 000 (Posten)

2003 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

ca. 249 000 (kommunen)

2005 Stortingsvalg

ca. 473 000 (kommunen)

2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

ca. 374 000 (kommunen)

2009 Stortingsvalg

ca. 654 000 (kommunen)


Det er kommunene som tar imot forhåndsstemmer. Velgere kan forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet. Stemmer som blir avgitt i en annen kommune enn den man er registrert i manntallet, sendes til velgerens hjemkommune.

Velgerne kan forhåndsstemme frem til og med fredag 9. september. Valgdagen er mandag 12. september. I tillegg er det også valg i 195 kommuner søndag 11. september.

Forsøk med elektronisk stemmegivning gjennomføres i følgende 10 kommuner: Bodø, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og Ålesund.

I følgende kommuner gjennomføres forsøk der 16- og 17-åringer kan avgi stemme til kommunestyrevalget: Austevoll, Gjesdal, Grimstad, Hamar, Hammerfest, Kautokeino, Kåfjord, Luster, Lørenskog, Mandal, Marker, Namdalseid, Osen, Porsgrunn, Re, Sigdal, Stavanger, Tysfjord, Vågå og Ålesund.

Tidligere pressemeldinger om forhåndsstemming:

 

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.