Historisk arkiv

Omlag 31 500 har forhåndsstemt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Den ordinære forhåndsstemmegivningen startet onsdag 10. august. I løpet av den første uken (onsdag-lørdag) hadde omlag 31 500 velgere forhåndsstemt. Av disse er det 3104 som har forhåndsstemt elektronisk via Internett i forsøkskommunene.

Den ordinære forhåndsstemmegivningen startet onsdag 10. august. I løpet av den første uken (onsdag-lørdag) hadde omlag 31 500 velgere forhåndsstemt. Av disse er det 3104 som har forhåndsstemt elektronisk via Internett i forsøkskommunene.

Departementet vil i ukene fremover mot valget offentliggjøre tall for mottatte forhåndsstemmer hver fredag ettermiddag. Det blir da sent ut en pressemelding.

Vi gjør spesielt oppmerksom på følgende:
Det er i kommunene også mottatt 805 stemmer fra velgere som tilhørere andre kommuner. Disse stemmene vil bli inkludert i samlet tall ved neste oppdatering når stemmene er mottatt i respektive kommuner. Når det gjelder stemmer mottatt elektronisk via Internett gjør vi oppmerksom på at velgerne her har mulighet til å stemme på nytt i valglokalene. Endelige tall vil ikke foreligge før etter valgdagen.

Ved tidligere valg fordeler det totale antallet forhåndsstemmer seg slik:

 

Valg

Ca. antall stemmer (stemmested)

1995 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

ca 179 000 (kommunen)

1997 Stortingsvalg

ca 489 000 (Posten)

1999 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

ca 332 000 (Posten)

2001 Stortingsvalg

ca 509 000 (Posten)

2003 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

ca 249 000 (kommunen)

2005 Stortingsvalg

ca 473 000 (kommunen)

2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

ca 374 000 (kommunen)

2009 Stortingsvalg

ca 654 000 (kommunen)


Det er kommunene som tar imot forhåndsstemmer. Velgere kan forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet. Stemmer som blir avgitt i en annen kommune enn den man er registrert i manntallet, sendes til velgerens hjemkommune.

Velgerne kan forhåndsstemme frem til og med fredag 9. september. Valgdagen er mandag 12. september. I tillegg er det også valg i 195 kommuner søndag 11. september.

Forsøk med elektronisk stemmegivning gjennomføres i følgende 10 kommuner: Bodø, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og Ålesund.

I følgende kommuner gjennomføres forsøk der 16- og 17-åringer kan avgi stemme til kommunestyrevalget: Austevoll, Gjesdal, Grimstad, Hamar, Hammerfest, Kautokeino, Kåfjord, Luster, Lørenskog, Mandal, Marker, Namdalseid, Osen, Porsgrunn, Re, Sigdal, Stavanger, Tysfjord, Vågå og Ålesund.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon 22 24 25 00.