Historisk arkiv

Ca. 463 000 har forhåndsstemt så langt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I løpet av den siste uken har ca. 210 000 velgere forhåndsstemt. Totalt har ca. 463 000 personer forhåndsstemt. Av disse er det ca. 24 000 velgere i forsøkskommunene som har forhåndsstemt elektronisk via Internett.

I løpet av den siste uken har ca. 210 000 velgere forhåndsstemt. Totalt har ca. 463 000 personer forhåndsstemt. Av disse er det ca. 24 000 velgere i forsøkskommunene som har forhåndsstemt elektronisk via Internett.

Den ordinære forhåndsstemmegivningen startet onsdag 10. august, og avsluttes i dag fredag 9. september. I morgen, lørdag 10. september, offentliggjøres tall for hvor mange som har forhåndsstemt frem til fristens slutt. Endelige tall for mottatte forhåndsstemmer vil først foreligge når kommunene har gjennomført opptelling og valgoppgjør. Forhåndsstemmer som er mottatt av valgstyret i kommunen innen kl 21.00 valgdagen, skal godkjennes før endelige tall foreligger.

Vi gjør spesielt oppmerksom på følgende:
I perioden 5. september til og med 8. september er det mottatt ca. 21 000 stemmer fra velgere som har stemt et annet sted enn hjemkommunen. Disse stemmene vil bli inkludert i den enkelte kommunes endelige tall på avgitte forhåndsstemmer.

Når det gjelder stemmer mottatt elektronisk via Internett gjør vi oppmerksom på at velgerne her har mulighet til å stemme på nytt i valglokalene. Endelige tall på hvor mange som har avgitt stemme elektronisk vil ikke foreligge før etter valgdagen.

Ved tidligere valg fordeler det totale antallet forhåndsstemmer seg slik:

Valg

Ca. antall stemmer/stemmested

1995 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

ca. 179 000 (kommunen)

1997 Stortingsvalg

ca. 489 000 (Posten)

1999 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

ca. 332 000 (Posten)

2001 Stortingsvalg

ca. 509 000 (Posten)

2003 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

ca. 249 000 (kommunen)

2005 Stortingsvalg

ca. 473 000 (kommunen)

2007 Kommunestyre- og fylkestingsvalg

ca. 374 000 (kommunen)

2009 Stortingsvalg

ca. 654 000 (kommunen)


Det er kommunene som tar imot forhåndsstemmer. Velgere kan forhåndsstemme i en hvilken som helst kommune i landet. Stemmer som blir avgitt i en annen kommune enn den man er registrert i manntallet, sendes til velgerens hjemkommune.

Valgdagen er mandag 12. september. I tillegg er det også valg i 195 kommuner søndag 11. september.

Forsøk med elektronisk stemmegivning gjennomføres i følgende 10 kommuner: Bodø, Bremanger, Hammerfest, Mandal, Radøy, Re, Sandnes, Tynset, Vefsn og Ålesund. Fristen for å stemme elektronisk er kl. 23.59 fredag 9. september. Stemmetall for e-valg-kommunene offentliggjøres litt over midnatt.

I følgende kommuner gjennomføres forsøk der 16- og 17-åringer kan avgi stemme til kommunestyrevalget: Austevoll, Gjesdal, Grimstad, Hamar, Hammerfest, Kautokeino, Kåfjord, Luster, Lørenskog, Mandal, Marker, Namdalseid, Osen, Porsgrunn, Re, Sigdal, Stavanger, Tysfjord, Vågå og Ålesund.

Tidligere pressemeldinger om forhåndsstemming:

 

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.