Historisk arkiv

Kan bygge ildsteder uten å søke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

– Fra 1. juli 2011 gjelder forskriften som gir varig unntak for søknadsplikt for ildsteder. Dermed slipper man å søke for å installere eller reparere peiser og ovner, sier statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet.

– Fra 1. juli 2011 gjelder forskriften som gir varig unntak for søknadsplikt for ildsteder. Dermed slipper man å søke for å installere eller reparere peiser og ovner, sier statssekretær Dag-Henrik Sandbakken i Kommunal- og regionaldepartementet.

I forbindelse med forskriftsarbeidet til ny plan- og bygningslov, var det i utgangspunktet planlagt å innføre søknadsplikt for ildsteder. Dette er nå lagt på is.

– Vi så at det ville bli utilsiktede konsekvenser av de planlagte reglene. Blant annet ble søknadsplikt for ildsteder både tungvint og kostbart. Derfor sørger vi nå for at dette ikke blir iverksatt, sier Sandbakken.

Etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) skal installasjon av ildsteder meldes til feiervesenet. Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget og har myndighet til å gi pålegg om retting m.m. Det foreligger derfor mekanismer i dette regelverket for å opprettholde sikkerheten ved slike installasjoner.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.

 

Les mer om forskriftsendringene hos Statens bygningstekniske etat