Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum ..." />     Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum ..." />

Historisk arkiv

Akershus-kommunane får millionar til samhandling i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2012

 

 

Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr.

Kompensasjon 305 mill. kr.

Sum

 

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

0211 Vestby

15 273

0

15 273

0213 Ski

30 383

0

30 383

0214 Ås

17 643

0

17 643

0215 Frogn

16 720

0

16 720

0216 Nesodden

18 542

0

18 542

0217 Oppegård

28 128

0

28 128

0219 Bærum

129 116

0

129 116

0220 Asker

60 703

0

60 703

0221 Aurskog-Høland

17 045

0

17 045

0226 Sørum

16 123

0

16 123

0227 Fet

11 285

0

11 285

0228 Rælingen

16 207

0

16 207

0229 Enebakk

10 094

0

10 094

0230 Lørenskog

35 110

0

35 110

0231 Skedsmo

52 185

968

53 153

0233 Nittedal

21 248

0

21 248

0234 Gjerdrum

5 934

0

5 934

0235 Ullensaker

29 815

0

29 815

0236 Nes

21 284

0

21 284

0237 Eidsvoll

23 189

2 614

25 803

0238 Nannestad

11 389

0

11 389

0239 Hurdal

3 406

0

3 406

 

Tabellforklaring:
Kolonne 1 viser summen av midlane til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar på kommunenivå. Til saman får kommunane overført 5 567 millionar kroner over rammetilskotet i 2012.

Kolonne 2 viser fordelinga av tilleggskompensasjon. Samla kompensasjon er på 305 millionar kroner som vert sett av innafor veksten i frie inntekter.

Kolonne 3 er summen av kolonne 1 og 2.