Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum ..." />   Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum ..." />

Historisk arkiv

Kommunar i Aust-Agder får millionar til samhandling i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2012

 

Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr.

Kompensasjon 305 mill. kr.

Sum

 

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

0901 Risør

8 760

0

8 760

0904 Grimstad

22 230

0

22 230

0906 Arendal

48 895

2 891

51 786

0911 Gjerstad

3 009

0

3 009

0912 Vegårshei

2 292

0

2 292

0914 Tvedestrand

7 423

0

7 423

0919 Froland

5 381

0

5 381

0926 Lillesand

10 927

0

10 927

0928 Birkenes

5 014

0

5 014

0929 Åmli

2 285

54

2 339

0935 Iveland

1 383

0

1 383

0937 Evje og Hornnes

4 186

0

4 186

0938 Bygland

1 584

0

1 584

0940 Valle

1 619

0

1 619

0941 Bykle

972

0

972

 

Tabellforklaring:
Kolonne 1 viser summen av midlane til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar på kommunenivå. Til saman får kommunane overført 5 567 millionar kroner over rammetilskotet i 2012.

Kolonne 2 viser fordelinga av tilleggskompensasjon. Samla kompensasjon er på 305 millionar kroner som vert sett av innafor veksten i frie inntekter.

Kolonne 3 er summen av kolonne 1 og 2.

  • Attende til hovudpressemeldinga: 5,6 milliardar kroner til samhandling i kommunane