Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />     Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr. Kompensasjon 305 mill. kr. Sum..." />

Historisk arkiv

Finnmarks-kommunar får millionar til samhandling i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet 2012

 

 

Fordeling kommunal medfinansiering og utskrivingsklare pasientar, 5 567 mill. kr.

Kompensasjon 305 mill. kr.

Sum

 

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

2002 Vardø

2 799

597

3 396

2003 Vadsø

6 567

0

6 567

2004 Hammerfest

10 467

3 076

13 543

2011 Kautokeino

3 057

0

3 057

2012 Alta

18 637

0

18 637

2014 Loppa

1 568

0

1 568

2015 Hasvik

1 231

523

1 754

2017 Kvalsund

1 422

66

1 488

2018 Måsøy

1 681

191

1 872

2019 Nordkapp

3 840

151

3 991

2020 Porsanger

4 690

0

4 690

2021 Karasjok

3 058

0

3 058

2022 Lebesby

1 681

594

2 275

2023 Gamvik

1 272

601

1 873

2024 Berlevåg

1 372

66

1 438

2025 Tana

3 543

0

3 543

2027 Nesseby

1 251

0

1 251

2028 Båtsfjord

2 262

379

2 641

2030 Sør-Varanger

10 948

3 099

14 047

 

Tabellforklaring:
Kolonne 1 viser summen av midlane til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetenesta og økonomisk ansvar for utskrivingsklare pasientar på kommunenivå. Til saman får kommunane overført 5 567 millionar kroner over rammetilskotet i 2012.

Kolonne 2 viser fordelinga av tilleggskompensasjon. Samla kompensasjon er på 305 millionar kroner som vert sett av innafor veksten i frie inntekter.

Kolonne 3 er summen av kolonne 1 og 2.

  • Attende til hovudpressemeldinga: 5,6 milliardar kroner til samhandling i kommunane 
  •